[Duurzaamlijst] Presentatie van MEV+ 2013 door Platform Duurzame en Solidaire Economie

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Vr Aug 31 15:08:50 CEST 2012


(31 augustus 2012 - Bericht van Platform Duurzame en Solidaire Economie)

P E R S B E R I C H T

Presentatie van MEV+ 2013 door Platform Duurzame en Solidaire Economie

Den Haag, 31 augustus 2012 - 
Het Platform Duurzame en Solidaire Economie (PDSE) 
prensenteert op dinsdagmiddag 4 september de eerste MEV+ 
2013. In Nieuwspoort, Den Haag.

Hoe beschrijf je de stand van de economie? Zoals het CPB dat 
doet? Of door alles wat telt mee te rekenen? Dat maakt veel 
uit. Neem bijvoorbeeld de schulden van Nederland: Die nemen 
elk jaar met vermoedelijk honderden miljarden euro’s toe 
als je alleen al kijkt naar de ecologische schulden. 

De eerste MEV+ van het Platform Duurzame en Solidaire 
Economie (PDSE) wordt op 4 september gepresenteerd door 
PDSE-leden John Huige en Martijn van der Linden. Daarvoor 
zijn de fractiespecialisten uit de Tweede Kamer uitgenodigd 
en vertegenwoordigers van de pers. Scheidend Tweede Kamerlid 
Esmé Wiegman-Van Meppelen Scheppink (Christen Unie) zal de 
presentatie voorzitten. 

Plaats: Nieuwspoort. Aanvang: 15.30 uur. De presentatie 
is ook voor andere belangstellenden toegankelijk. 

Achtergrond 

Ieder jaar wordt met Prinsjesdag de Macro Economische 
Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau aan het 
parlement aangeboden. Dat is een belangrijk document. Ten 
eerste omdat het de economische kaders schetst waarbinnen de 
rijksbegroting wordt opgesteld. En ten tweede omdat het een 
goed beeld geeft van het mainstream-denken in het Nederlandse 
economenland. 

Sinds jaar en dag bestaat er veel fundamentele kritiek op 
deze manier van beschrijven van de economie. Een van de 
kritiekpunten is dat uitgegaan wordt van gegevens over de 
stand en groei van de economie die op zijn minst discutabel 
zijn. Vooral het gebruik van de indicator Bruto Binnenlands 
Product (BBP) wordt betwist. Een ander veel voorkomend 
kritiekpunt is dat deze manier van beschrijven van de 
economie steeds weer leidt tot de conclusie dat de 
economische groei, opgevat als groei van het BBP, moet worden 
gestimuleerd. Dat is betwistbaar omdat deze groei gepaard 
gaat met ecocide, met armoede en ongelijkheid. “Wij groeien 
ons kapot” is een steeds meer gehoord gezegde. 

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft sinds zijn 
oprichting veel aandacht gegeven aan deze kwestie. Dat heeft 
helaas nog niet geleid tot een diepgaande wijziging van de 
MEV. Dat is misschien begrijpelijk. “Iedereen” doet het 
immers zo. Bovendien gaat het om een van de belangrijkste 
kenmerken van het heersende economische denken, namelijk dat 
“economie“ beperkt wordt tot alleen díe transacties 
tussen mensen, en met de natuur, waar geld bij te pas komt. 
Het lijkt meer om geloof te gaan, dan om feitelijkheden. Veel 
mensen worden op sleeptouw genomen omdat ze geen duidelijke 
voorstelling hebben van hoe het anders kan. 

De samenleving wordt nu bedreigd door veelomvattende, 
diepgaande en zeer urgente problematieken van ecologische en 
sociale aard. Business as usual is tegen deze achtergrond 
funest. Vandaar deze MEV+ om te laten zien dat het anders 
kan, dat de economie ook anders beschreven en geanalyseerd 
kan worden, uitgaande van principes als duurzaamheid en 
solidariteit. Daarbij worden veel voorstellen gedaan om de 
economie drastisch te veranderen. 

De MEV+ is samengesteld door een multidisciplinair team. Zij 
is vanaf 4 september te downloaden van 
http://www.PlatformDSE.org.

-------

Noten voor de pers

Voor perscontacten zijn beschikbaar: drs. John Huige, drs. 
Martijn van der Linden en dr. Lou Keune. Voor regeling van 
afspraken kunt u contact opnemen met Martijn van der Linden: 
06 43030323 of via mvdlinden op platformdse.org 

Website van Platform DSE: http://www.platformdse.org/

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Platform Duurzame en Solidaire Economie
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst