[Duurzaamlijst] Brochure over indicatoren 'Beter Meten van Welvaart en Welzijn'

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Vr Apr 13 09:50:45 CEST 2012


(13 april 2012 - Bericht van Platform Duurzame en Solidaire Economie)

P E R S B E R I C H T

Brochure over indicatoren 'Beter Meten van Welvaart en Welzijn'

Amsterdam, 13 april 2012 - 
Op de conferentie van Platform DSE in de Rode Hoed werd het 
eerste exemplaar van de brochure 'Beter Meten van Welvaart en 
Welzijn - Indicatoren voor een Duurzame en Solidaire 
Economie' gepresenteerd. Het boekwerk werd in ontvangst 
genomen door de econoom Arjo Klamer, die verklaarde erg blij 
te zijn dat er een helder overzicht is verschenen van de 
voornaamste alternatieve indicatoren.

De brochure zet allereerst uiteen wat het probleem is van de 
nu gebruikte indicator: het Bruto Binnenlands Product (BBP). 
Vervolgens worden acht alternatieven uitvoerig beschreven. In 
het slothoofdstuk wordt gesteld dat de oplossing gezocht moet 
worden in een 'dashboard' van meetinstrumenten 'met een mooie 
combinatie van een aantal ecologische en sociale 
indicatoren'. 

Van elke van de acht beschreven indicatoren wordt aangegeven 
wat de voordelen en de beperkingen van de betreffende 
indicator zijn. Het betreft achtereenvolgens de Sustainable 
Society Index, de index voor Duurzame Economische Welvaart, 
de Human Development Index, de Mondiale Voetafdruk, de Living 
Planet Index, het Milieuduurzaam Nationaal Inkomen, de Happy 
Planet Index en de BOA-quote. 

Auteurs in de brochure zijn John Huige, Lou Keune, Geurt van 
de Kerk, Brent Bleys, Jan Juffermans, Bart de Boer en Roefie 
Hueting, Rens van Tilburg en Marianne Dauvillier en Thera van 
Osch. 

De brochure telt 70 pagina's en is te bestellen bij het 
Platform DSE door het sturen van een mailtje naar vdv [@] 
globalternatives nl met als onderwerp 'bestelling Beter 
Meten' en in het mailtje vermeld naam, adres, postcode en 
woonplaats en overmaking van 8 euro (inclusief porto) op 
rekening 39.05.34.218 van Stichting Voor de Verandering 
ovv 'Beter Meten'. Na ontvangst van het geld en de 
adresgegevens zal het boek worden toegezonden.

-------

Noten voor de pers

Meer informatie over het Platform DSE en voor het 
aanvragen van een recensie-exemplaar: 06-10682889 (Kees 
Stad). 

Website: http://www.platformdse.org/?p=4299#more-4299

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Platform Duurzame en Solidaire Economie
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst