[Duurzaamlijst] Fw: Studiedag stadsgerichte landbouw [info op de12ambachten.nl]

Omslag omslag op omslag.nl
Vr Okt 28 10:12:14 CEST 2011


Ter info doorgestuurd. zie ook: 
http://www.de12ambachten.nl/studiedagstadsgerichtelandbouw.html

-- Op 25-10-11 13:37:49 schreef Lieselot Leeflang:

Studiedag Stadsgerichte landbouw - uitdaging voor boer en 
burger
Datum: vrijdag 25 november, 10.30-17.00
Plaats: Grote Zaal Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45 
s-Hertogenbosch (nabij station NS en met ruime 
parkeerplaats)
Toegang: E 60,-; donateurs Stichting De Twaalf Ambachten en 
studenten E 45,-

Op vrijdag 25 november organiseert Stichting De Twaalf 
Ambachten, met steun van ZLTO en in samenwerking met de 
Brabantse Milieufederatie een studiedag over stadsgerichte 
landbouw, met sprekers uit de wetenschap (WUR en LEI), de 
moderne organische recyclingindustrie (Orgaworld) en uit de 
dagelijkse praktijk van biologische landbouw en 
natuurbescherming.

Participatie van stadsbewoners, nieuwe groene 
financieringsmogelijkheden op basis van grondverwerving en 
CO2-neutrale technische innovatie t.b.v. stadsgerichte 
landbouw naar menselijke maat: ontdek de nieuwe 
sleutelbegrippen waarover sprekers vanuit verschillende 
disciplines het deze dag zullen hebben. Consequente 
doorvoering hiervan genereert een eerlijker beloning voor 
de duurzaam werkende boer en gezonde voedselzekerheid voor 
de stadsbewoner.

In deze tijd van riskant korten op natuur biedt de 
biodiversiteit brengende kringlooplandbouw bovendien een 
zegenrijk perspectief voor mens en natuur.

Op deze dag gaan we in op vier belangrijke, naar ons idee 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, thema’s:

1.  Moderne kringlooplandbouw is historisch gebaseerd op 
het enige type landbouw, dat 4.000 jaar achtereen 
standhield - tot de kunstmest kwam: de oude Chinese 
kringlooplandbouw. Nu is nieuwe stadsgerichte landbouw 
mogelijk dankzij ultramoderne recyclingtechnologie;

2.  Nieuwe groene financiering, waardoor landbouwgronden 
rondom de steden vrij gemaakt kunnen worden voor 
stadsgerichte boeren en hun medewerkers;

3.  Stadsgerichte landbouw versterkt lokale economie, 
brengt boer en consument dichter bij elkaar, arbeid uit de 
stad naar het platteland in de regio en gezond voedsel naar 
de stad.

4.  Technische innovatie voor de stadsgerichte boer en 
tuinder met als voorbeeld een nieuw, modern, lichtgewicht 
en CO2-neutraal elektrisch landbouwwerk- en voertuig.


Toegang (incl.lunch) € 60,00; studenten en donateurs De 
Twaalf Ambachten € 45,00

Aanmelding door betaling op banknr. 3939393 t.n.v. De 
Twaalf Ambachten, Boxtel, o.v.v. Studiedag 25 november.

Meer informatie over de inhoud van deze studiedag: Lieselot 
Leeflang, De Twaalf Ambachten. info op de12ambachten.nl, tel. 
0411-672621.

Meer informatie over betaling en aanmelding: Jack van 
Beugen, De Twaalf Ambachten. 
administratie op de12ambachten.nl, tel. 0411-672621.

Voor informatie over de Verkadefabriek: tel. receptie: 
073-6818150.

Routebeschrijving Verkadefabriek via 
http://www.verkadefabriek.nl/bereikbaarheid


Toelichting

Aanleiding voor de studiedag is de presentatie van het in 
samenwerking met De Twaalf Ambachten door uitgeverij Eburon 
in 2e uitgebreide druk uitgebrachte boek Vierduizend Jaar 
Kringlooplandbouw; waarvan het eerste exemplaar in de zaal 
zal worden aangeboden. Dit boek is de vertaling/bewerking 
door Sietz Leeflang van het legendarische Farmers of Forty 
Centuries van de Amerikaanse landbouwkundige F.H.King. Het 
origineel van dit boek verscheen in Amerika in november 
1911 – deze maand dus precies honderd jaar geleden.

De door King tijdens een reis in 1909 bestudeerde en 
beschreven Chinese landbouw zou niet lang daarna door de 
komst van kunstmest en chemicaliŽn na eeuwen van succes 
verdwijnen. Deze werkelijk duurzame landbouw functioneerde 
4.000 jaar en voedde begin vorige eeuw al honderden 
miljoenen mensen. De verklaring: deze landbouw was 
gebaseerd op volledige recycling van (ook menselijke) 
organische reststoffen. In onze maatschappij beschouwt men 
dit ten onrechte nog als afval. De nieuwe naam van deze 
oeroude, succesvolle biologische landbouw: 
kringlooplandbouw.

Moderne stadsgerichte kringlooplandbouw, gebaseerd op 
burgerparticipatie, groene financiering en organische 
recycling vormen het thema van deze dag. We maken kennis 
met een landbouw die boer en burger verrassende de nieuwe 
mogelijkheden biedt, mede dankzij terugwinning uit 
menselijke mest van fosfaat en stikstof. De 
kringlooplandbouw erkent dat de mens, en dus zijn landbouw, 
deel uitmaakt van de natuurlijke kringloop. Enerzijds is 
dit de enige manier om af te komen van onze vervuilende en 
kostbare afvalbergen. Anderzijds zorgt een natuurlijke 
kringloop ervoor dat de voor de landbouw belangrijke 
organische voedingstoffen niet langer verloren gaan. Op dit 
congres ook de kennisinbreng van een snel groeiende in 
Nederland ontstane industrie die in ons land en tot ver 
daarbuiten een nieuwe composteringstechniek introduceerde 
en die daarmee de basis legde voor de kringlooplandbouw.

Foute veronderstelling bracht landbouw veel schade toe

De foute veronderstelling dat mensen zich kunnen onttrekken 
aan de natuurlijke kringloop - waar elk levend wezen toe 
behoort - heeft de landbouw, en tegelijk de positie van 
onze boeren, veel schade toegebracht. Onze 
industriemaatschappij degradeerde boeren tot vervuilers en 
landschapsverpesters. Boerenbedrijven werden opgekocht voor 
de ontwikkeling van nieuwe natuur ten behoeve van de 
rustzoekende stedeling. Zo kon het gebeuren dat reeds in de 
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw het platteland 
zijn belangrijkste functie: namelijk die van 
voedselvoorziening voor de directe omgeving, verloor ten 
gunste van asfalt en verstedelijking, recreatie en 
zogeheten nieuwe natuur. Zo maakten we de afstand tussen 
boer en burger steeds groter.

Per dag verliest ons land 17 hectare landbouwgrond. Bestond 
aan het begin van de vorige eeuw nog 47% van de 
beroepsbevolking uit agrariŽrs en landbouwpersoneel, 
vandaag is dat nauwelijks 2,5%. In Nederland verliezen we 
elke dag 6 boeren door bedrijfsbeŽindiging (cijfers FAO en 
LEI 2011). Van de 270.000 bedrijven uit de jaren ’50 zijn 
er nauwelijks meer dan 69.000 over. Voor de dagelijkse 
voedselvoorziening is ons oorspronkelijk agrarische land 
steeds meer afhankelijk geworden van import. Onze landbouw 
loopt gevaar en door onverantwoorde bezuiniging loopt nu 
ook onze natuur gevaar. Stadsgerichte kringlooplandbouw kan 
hierin een wending ten goede brengen.

Vriendelijke groet,
Lieselot Leeflang
De Twaalf Ambachten
Mezenlaan 2
5282 HB Boxtel
tel. 0411-672621
www.de12ambachten.nl


-- Lees ZOZ - tijdschrift voor 
doen-denkers.----------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
040-2910295 - http://www.omslag.nl
----------------------------------------------
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst