[Duurzaamlijst] reeks lezingen over o.a. glyfosaat met Don Huber - inmcl interview

Linda Coenen linda op aseed.net
Vr Okt 21 14:32:55 CEST 2011


Netwerk voor Vitale Landbouw en Voeding organiseert een interessante lezingenreeks met 3 Amerikaanse sprekers, waaronde Don Huber over schadelijke effecten van glyfosaat op de gezondheid, ook van vee! Hieronder meer info.

Hierbij een link naar het interview met Dr. Don Huber, emeritus professor aan de Purdue University. De Burgers voor Gentechvrij voedsel hebben dit interview (van Food Democracy Now!) ondertiteld en brengen dit onder je aandacht met het oog op het bezoek van Don Huber aan Nederland op 25/26 oktober.
http://www.youtube.com/watch?v=pi7JXtn8N58

Lezingenreeks:
http://www.netwerkvlv.nl/index.asp?menu=01&id=3&id=58

De effecten van glyfosaat (Roundup) op bodem, gewas en consument;
nieuwe ziekten in GM mais en GM soja en daarmee gevoerde dieren:
lezingen door Emeritus Professor Dr. Don M. Huber, voormalig
professor plantenziektenkunde aan de Purdue University in de
Verenigde Staten.

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding organiseert een viertal
lezingen door Emeritus Professor Dr. Don Huber voor wetenschappers,
politici, beleidsmakers, artsen, boeren, tuinders en burgers. Dr.
Huber zal hierin verslag doen van de effecten van glyfosaat
(Roundup) op bodem, gewas en consument en zijn bezorgdheid over
nieuw ontdekte ziekten in genetisch gemodificeerde (GM) gewassen en
de dieren die daarmee worden gevoed. Glyfosaat is het actieve
bestanddeel van het veelgebruikte onkruidbestrijdingsmiddel Roundup.
Duur van de lezingen is rond 1 uur. Na afloop is er gelegenheid tot
stellen van vragen en discussie. Voertaal is Engels (evt.
simultaanvertaling beschikbaar).

De lezing van Dr. Huber is een unieke gelegenheid om kennis te nemen
van de resultaten en ervaringen in 50 jaar wetenschappelijk
onderzoek naar de effecten van gewasbeschermings- en
onkruidbestrijdingsmiddelen. Ongecensureerde kennis en ervaring van
een wetenschapper zonder banden met onderzoeksinstituten of
werkgevers die (deels) worden gefinancierd door derden.

Dinsdag 25 oktober:
- Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9 te Wageningen van 09.00 –
11.30 uur;
- Van der Valk Hotel Assen, A28 afslag 33 te Assen van 14.00 – 16.30
uur, buslijn 16 v. station.

Woensdag 26 oktober:
- Van der Valk Hotel ‘s-Hertogenbosch - Vught, Bosscheweg 2 te Vught
van 09.30 – 12.00 uur (let op, gewijzigde locatie!);
- Bink Vijf Hoog, Bink 36, Binckhorstlaan 36 te Den Haag van 19.00 –
21.30 uur(Laakhaven, vrij parkeren).

Kosten:
Toegang: € 35,- per persoon, voor NVLV-leden € 25,- p.p., incl.
koffie of thee.

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via het online aanmeldingsformulier (link
rechtsboven op deze pagina).

Informatie:
Voor meer informatie over de lezingen kunt u terecht bij Roelf
Havinga, rha op team-ecosys.nl


Achtergrondinformatie:

Glyfosaat
Glyfosaat legt alle sporenelementen vast in de bodem, het gewas en
de consument. Hierdoor zijn gewassen niet meer in staat om voor
zichzelf en consumenten (dier en mens) natuurlijke
beschermingsstoffen tegen ziekten aan te maken. Zo blijkt uit
onderzoek dat hersenaandoeningen als Ziekte van Alzheimer, of van
Parkinson bij mensen uit de landbouw deels zijn te herleiden tot
gebruik van Roundup.
Zie voor meer informatie over de effecten van glyfosaat op o.a
plantengroei en bodemorganismen het artikel van Don Huber bij de
downloads rechtsboven op deze pagina.
Don Huber is overigens niet de enige wetenschapper die aan de bel
trekt. In 2010 verscheen in Duitsland een wetenschappelijk artikel
van bioloog Martha Mertens over de bijwerkingen van glyfosaat op het
bodemleven en de bodemvruchtbaarheid. Zie ook rechtsboven bij de
downloads.
Verdere rapporten over glyfosaat en gezondheid:
- Roundup and birth defects - Is the public being kept in the dark?
(Earth Open Source, 2011)
- Herbiciden tolerantie en gentechgewassen - Nederlandse
samenvatting van het Greenpeace rapport 'Herbicide tolerance and GM
crops' (2011)
- The Glyphosate threat: environmental issues (H. Julius, 2002)
(Friends of the Earth)
- The Glyphosate threat: health issues (H. Julius, 2002) (Friends of
the Earth)
- Inventory of observed unexpected environmental effects of
genetically modified crops (van den Brink et al, 2010)
(Praktijkonderzoek Plant&  Omgeving, Wageningen UR)

Nieuwe ziekten in GM gewassen
Dr. Huber heeft begin 2011 een brief geschreven naar de Amerikaanse
Secretaris van Landbouw over een nieuw ontdekte ziekte, die alleen
in GM maïs en GM soja voorkomt. De gewassen gaan hierdoor van de ene
op de andere dag dood door verwelking, het effect lijkt op
Verticillium. In deze zieke GM gewassen is een nieuw soort organisme
aangetroffen, een schimmel ter grootte van een virus. Dit organisme
is ook gevonden bij runderen en varkens met spontane abortus van
kalveren en biggen. Het aantal spontane abortussen in de Amerikaanse
veehouderij, waar diervoeders bijna geheel bestaan uit GM gewassen,
neemt jaarlijks toe. Dr. Huber verzoekt in de brief ook dringend om
de teelt van GM lucerne niet vrij te geven, omdat lucerne in de VS
een van de laatste niet-GM gewassen voor diervoeding is.
(Zie voor meer informatie het artikel dat hierover verscheen in het
Agrarisch Dagblad van 11 maart 2011, en de brief met toelichting,
rechtsboven op deze pagina)

GM gewassen in de USA: herbicide resistentie en stijgende kosten
In de film 'Farmer to Farmer: The Truth About GM Crops' bezoekt de
Engelse veeboer Michael Hart een groot aantal collega boeren in de
USA die GM gewassen verbouwen. Door de toegenomen resistentie van
onkruid tegen (glyfosaat) herbiciden moet er niet meer éénmaal maar
vaak driemaal gespoten worden, met steeds agressievere herbiciden
mixen. Bovendien stijgen de prijzen van de benodigdheden (GM zaden
en herbiciden) constant. Een waarschuwing voor Europese boeren om
zich niet op hetzelfde pad te begeven. De film is te bekijken op de
website www.gmcropsfarmertofarmer.com. Een Nederlands ondertitelde
versie is te zien op http://farmer2farmer.noblogs.org

Europese Promotie Tour ecologische landbouw
De lezing van Dr. Huber is ook een smaakmaker voor een Europese
Promotie Tour voor ecologische landbouw, in maart 2012, met o.a. Dr.
Don Huber, Gary Zimmer en Jerry Brunetti. Dr. Don Huber zal dan
spreken over de keuze van landbouwtechnologie: GM of ecologische
landbouw; Gary Zimmer over bemesting en het belang van koolstof voor
productie van veilig voedsel en biodiversiteit; Jerry Brunetti over
secondaire stofwisselingsproducten van planten, van levensbelang
voor de gezondheid van plant, dier en mens (boerderijen als
apotheken van de toekomst).

Rapport "Agriculture at a crossroads"
Het onderzoek “Agriculture at a Crossroads” (Landbouw op een
kruispunt), van april 2008, naar de toekomstmogelijkheden van
landbouw om de wereldbevolking te voeden, o.a. gefinancierd door de
Verenigde Naties en de FAO, toont aan dat ecologische landbouw de
toekomst heeft. Voor een samenvatting zie: hier.

Farmings Systems Trial
Uit de “Farming Systems Trial”, een over 30 jaar uitgevoerd
vergelijkend onderzoek tussen landbouwsystemen door het Rodale
Institute, blijkt dat biologische landbouw duurzamer is en
economisch beter rendeert dan gangbare landbouw. Voor meer
informatie, zie hier.
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst