[Duurzaamlijst] Nijmegen gentechvrije stad

Linda Coenen linda op aseed.net
Di Okt 11 16:26:38 CEST 2011


10/10/2011 - De gemeente Nijmegen stuurt vandaag een brief naar de 
ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie om aan te kondigen dat Nijmegen een gentechvrije 
stad wil zijn. De gemeente wil geen teelt van genetisch gemodificeerde 
gewassen op haar grondgebied. Op 29 juni heeft de gemeenteraad de stad 
gentechvrij verklaard. Aanleiding is een burgerinitiatief dat door 4000 
burgers is ondersteund.

De kern van het burgerinitiatief is dat burgers verontrust zijn over het 
beleid dat Europese en nationale overheden voeren over de toelating van 
genetisch gemodificeerde gewassen (ggg’s) op de Europese markten. De 
Nijmeegse gemeenteraad deelt de ongerustheid en wil de reguliere en 
biologische landbouw in Nijmegen gentechvrij houden. Ook wil zij 
aandacht voor de uitwassen die verbonden zijn met de productie van ggg’s

In de brief aan beide ministeries geeft de gemeente aan dat de 
introductie van ggg’s in ons voedsel en leefmilieu onvoldoende gebaseerd 
is op een wetenschappelijke analyse van de risico’s voor de menselijke 
gezondheid en de landbouw. Bovendien is er weinig bekend over de 
gevolgen van de verspreiding van ggg's voor de biodiversiteit en voor 
een duurzame voedselvoorziening.
-- 
Gentech.nl, dè Nederlandstalige website voor kritische informatie over 
genetische manipulatie van landbouwgewassen en voedsel. De website wordt 
beheerd door A SEED maar er is momenteel niet genoeg geld om op deze 
voet door te gaan. Donaties zijn daarom zeer welkom. Stort uw bijdrage 
op ING rekening 4394963 t.n.v. A SEED Europe o.v.v. gentech.nl.

Gentech - duurzame landbouw & voedselvoorziening
GMO - sustainable agriculture & food

A SEED Europe
Plantage Doklaan 12a
1018 CM Amsterdam
The Netherlands

tel. +31-(0)20-6682236
mob. +31- (0)6-41526631

linda op aseed.net
www.aseed.netMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst