[Duurzaamlijst] FWD: vacature: Coalitie schoongenoegvankernenergie zoekt secretariele ondersteuning

Omslag omslag op omslag.nl
Wo Jun 29 12:56:19 CEST 2011


Doorgestuurd bericht (zie ook: 
http://www.tegenstroom.nl/vacatures_wise )

----
Coalitie schoongenoegvankernenergie zoekt secretariele 
ondersteuning
Het Zeeuwse energiebedrijf Delta wil, met steun van de 
regering en buitenlandse energiebedrijven, nieuwe 
kerncentrales bouwen in Borssele, Zeeland.
De coalitie (*) schoongenoegvankernenergie wil dit 
voorkomen. Op 16 april heeft de coalitie een succesvolle 
manifestatie georganiseerd op de Dam in Amsterdam. Daarna 
hebben we al tweemaal actie gevoerd, op het Plein voor de 
Tweede Kamer en in Middelburg bij het hoofdkantoor van 
Delta.

Om de coalitie structureel te ondersteunen zodat we 
effectief kunnen blijven werken zoeken we per direct iemand 
die 2 dagen per week
* secretarieel werk kan doen
* een gezamenlijke website ontwikkelt (inhoudelijk)* 
contacten onderhoudt met de coalitiepartners
* vergaderingen voorbereid en notuleert* gericht gaat 
werken aan de uitbreiding van de coalitie
* acties en activiteiten helpt voorbereiden en in 
praktische zin helpt uitvoeren

We zoeken iemand die;

* aantoonbare affiniteit heeft met de doelstelling van de 
coalitie
* organisatorisch sterk en sociaal vaardig is
* zelfstandig kan werken
* campagne ervaring heeft* initiatiefrijk en energiek is

De aanstelling is tijdelijk, in eerste instantie voor drie 
maanden met de nadrukkelijke intentie te verlengen. Wij 
betalen 650 euro netto voor 16 uur per week. De medewerker 
wordt gedetacheerd bij WISE, (Amsterdam).

Gesprekken vinden plaats op vrijdag 15 juli

Stuur je brief met cv voor 8 juli op naar: peerder op gmail.com

Voor meer informatie; Peer de Rijk, 020-6126368

 (*) de coalitie bestaat nu uit: Borssele2Nee, DWARS, 
Greenpeace, JMA (Jongeren Milieu Actief), Partij voor de 
Dieren, Nederland 2050, Vedan, Vrouwenvoorvrede, 
Milieudefensie, Laka, Natuur & Milieufederaties, ROOD, 
PINK!, Natuur en Milieu, Concerned Citizens against Climate 
Change, SP, GroenLinks, WISE, Urgenda, PvdA, WECF, XminY, 
Studenten voor morgen

------------

-- Lees ZOZ - tijdschrift voor 
doen-denkers.----------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
040-2910295 - http://www.omslag.nl
----------------------------------------------
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst