[Duurzaamlijst] Fwd: Oproep platform ABC: Be´nvloed het EU landbouwbeleid nu!

Omslag omslag op omslag.nl
Di Jun 21 11:31:30 CEST 2011


Dit is een oproep van het Platform Aarde Boer Consument
(www.aardeboerconsument.nl) en het European Platform for 
Food Sovereignty
(www.epfs.eu).
Deze actie gaat vandaag in heel Europa tegelijk van start.
Stuur hem door, twitter hem door!

Beste mensen,

Wij vragen jullie medewerking in de strijd voor een betere 
Europese landbouw:

Geef onze Europese Parlementsleden z.s.m. advies voor de 
stemming over
landbouwbeleid!

Roep hen op (liefst op of vˇˇr 21 juni) om bepaalde 
amendementen waarover
22 juni
door het voltallige Europees parlement gestemd wordt al dan 
niet te steunen!
Klik op deze
link: http://aardeboerconsument.nl/eu-email-actie
en mail via de pagina alle Nederlandse EU parlementsleden 
en vraag hen te
stemmen voor een duurzame landbouw; goede prijzen voor 
boeren; afstappen
van industriŰle landbouw; een einde maken aan dumping in de
ontwikkelingslanden; eigen veevoer verbouwen i.p.v. soja 
importeren, etc.
22 juni wordt een belangrijke stemming, die al is 
voorbereid door de
landbouwcommissie van het EU parlement, zie het bericht 
voor 3 mei op
www.aardeboerconsument.nl.
Op de amendementen die toen zijn aangenomen zijn nu 
wijzigingen
voorgesteld door de verschillende fracties en door 
individuele
parlementsleden.
Wij hebben samen met onze Europese vrienden de amendementen 
nageplozen en
de volgens ons goede en minder goede amendementen op een 
rijtje gezet.
Laat met ons merken dat de Nederlanders meedenken met onze
europarlementariŰrs!
Stem zo een beetje mee voor een beter voedsel- en 
landbouwbeleid.

Geef deze link door!

Namens platform Aarde Boer Consument:
Gerrit Roos, voorzitter,
Gerrit Barnard penningmester


p.s. Deze amendementen zijn het beste wat er momenteel uit 
te halen is.
Net als bij de stemming op 25 mei in de landbouwcommissie 
toen we ook
adviezen gaven moeten we binnen de beperkingen blijven van 
de amendementen
die in in die commissie opgesteld zijn door de 
parlementsleden.
Ook die voldeden niet echt aan onze wensen voor een beter 
landbouwbeleid,
zoals we die de afgelopen jaren naar buiten hebben ge 
bracht:
(te lezen op
http://aardeboerconsument.nl/samenwerking/samenwerking-in-nederland) 
- de
‘voedselverklaring’ die we vorig jaar lanceerden; 
- het wetenschappelijk onderzoek dat we juni 
2010ápresenteerden;á - de
beleidsvisie 'regionalisering en voedselsoevereiniteit in 
het GLB na 2013
- het stuk ‘de ontbrekende optie’; 
- de conferentie die we afgelopen 3 mei samen met enkele 
parlementsleden
organiseerden;á
Ons pleidooi voor meer regulering wordt niet ten volle 
recht gedaan. Maar
laten we onze zegeningen tellen: de parlementsleden 
leverden beter werk
dan wat de commissie voirg jaar presenteerde en beter dan de
resolutie die het liberale EP lid Lyon (ALDE) op 12 april 
presenteerde.
De winst is ook dat het EP eenheid aan de dag legt in het 
contact met de
Commissie en de Raad (van regeringen), belangrijk nu het 
voor de eerste
keer gewicht in de schaal kan leggen.

--

-- Lees ZOZ - tijdschrift voor 
doen-denkers.----------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
040-2910295 - http://www.omslag.nl
----------------------------------------------
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst