[Duurzaamlijst] Vrijdag 24 juni: film bij Omslag 'Living without money'

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Di Jun 21 10:30:05 CEST 2011


In het kader van de maandelijkse filmavonden bij Omslag, 
draaien we aanstaande vrijdag, 24 juni de film 'Living 
without money'. De film duurt ongeveer een uur, is Duitstalig 
en Engels ondertiteld 

Locatie: Omslag, Hoogstraat 301a, Eindhoven. Aanvang 20:00 
uur. Vanaf 19:30 staat er koffie en thee klaar en ook na 
afloop is er nog iets te drinken. Dan is er ook gelegenheid 
tot napraten. Entree: vrijwillige bijdrage. 

Als u de film wilt komen bekijken, meldt u dan vooraf even 
aan via 040-2910295, of stuur een email naar: 
omslag op omslag.nl 

Over de film: 

Documentaire over de Duitse Heidemarie Schwermer (1942), die 
al sinds 1996 leeft 'zonder geld'. De voormalig 
onderwijzeres en psychotherapeute, en moeder van twee 
kinderen, besloot een radicaal experiment aan te gaan. In 
1994 introduceerde ze LETS in haar woonplaats Dortmund, onder 
de naam 'Geef- en Neemcentrale'. Vanaf dat moment werd 
'ruilen' haar grote passie en begon de relativering van het 
begrip 'geld'. Vanuit haar betrokkenheid bij de Geef- en 
Neemcentrale - en gaandeweg ook door haar veelvuldig optreden 
in de media, ontwikkelde zich een heel netwerk aan contacten. 
Financieel echt moeilijke periodes overbrugde ze via haar 
spaarrekening. Langzaam maar zeker lukte het haar om uit 
allerlei bestaande structuren te stappen en een nieuwe manier 
van leven te ontwikkelen: bevrijd van (geld)zorgen. In 2004 
beschreef ze haar ervaringen in de bestseller 'Een rijk even 
zonder geld'. 

De film 'Living without money' werd in 2010 gemaakt en 
volgt Heidemarie Schwermer in haar dagelijks leven: waar 
haalt ze haar voedsel vandaan, hoe regelt ze het met vervoer 
en hoe organiseert ze een dak boven haar hoofd. Naast deze en 
andere praktische aspecten, is er ook het verhaal van haar 
persoonlijke ontwikkeling en haar eigen bewustwordingsproces. 
Ze heeft geen vaste woonplek en is voortdurend onderweg, vaak 
ook in het buitenand. Ze wordt frekwent uitgenodigd voor 
interviews, begeleidt anderen in het verkennen van aspecten 
van leven zonder geld, en ze geeft gastlessen op scholen. 
Haar leefstijl leidt enerzijds tot nieuwsgierigheid en 
afgunst, maar tegelijk ook tot wantrouwen en soms afkeer, 
vooral bij mensen die haar veranderende levensvisie en het 
daarbij behorende waardenconcept als een persoonlijke 
'bedreiging' ervaren. 

Meer over deze film: http://livingwithoutmoney.org/ 

Meer over de maandelijkse filmavonden bij Omslag: 
http://www.omslag.nl/bios.html 

Misschien tot ziens. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Omslag-team, 

Marta Resink 

-- Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag 
proefnummer! 
------------------------------------------------------------ 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - Postbus 81 - 
5600 AB Eindhoven - 040-2910295 - omslag op omslag.nl - 
http://www.omslag.nl


Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst