[Duurzaamlijst] Undercover onderzoek: dode varkens, kanibalisme, tumoren en ontstoken ogen

flip flippi op xs4all.nl
Ma Jun 20 12:21:10 CEST 2011


doorgestuurd bericht

------------ Original Message --------------
Subject: Undercover onderzoek - Dode varkens, ontstoken ogen, tumoren,
verlammingen en kannibalisme
From:    info op achtergeslotendeuren.org
Date:    Mon, June 20, 2011 8:52 am
To:      info op achtergeslotendeuren.org
-----------------------------------------------

PERSBERICHT
20 juni 2011, Amsterdam

Dode varkens, ontstoken ogen, tumoren, verlammingen en kannibalisme -
undercover onderzoek

Een groep vrijwilligers heeft in het geheim onderzoek gedaan naar de
Nederlandse varkensindustrie. Zij hebben de onderzoeksresultaten
overgegeven aan de nieuwe organisatie ONGEHOORD, die het onderzoek
vandaag publiceert in het Algemeen Dagblad, op hun website
achtergeslotendeuren.org en met een fototentoonstelling in
Amsterdam. De beelden die zij naar buiten brengen, geven een heel
ander beeld van de veehouderij dan tot nu toe werd vertoond. Zo laat
een LTO topvrouw graag haar ligstal zien, terwijl haar andere
stallen vies en overvol blijken te zijn. Het BeterLeven kenmerk van
de Dierenbescherming blijkt niets in het varkensleven te verbeteren.
Naast opgeruimde zichtstallen waar het publiek mag komen kijken,
staan vieze stallen met dode en gewonde dieren.

In het onderzoek is veel aandacht voor de zogenaamde voorlopers in
de industrie. Dit is ook te zien aan de eigenaren van de bedrijven.
Hieronder bevinden zich de secretaris van de Nederlandse Vakbond
Varkenshouders, de voorzitter van de varkensvakgroep van LTO, de
voorzitter van Varkens in Zicht en enkele varkenshouders die
geregeld in de media optreden. Het onderzoek toont aan dat de
varkenshouders van alle sectoren, van biologisch tot mega-stallen,
een verkeerd beeld schetsen van de varkenshouderij.

Ongehoord is een nieuwe organisatie die zich inzet voor een
gelijkwaardige en respectvolle behandeling van dieren. Alle dieren
(mensen, honden, katten, koeien, kippen, varkens, ratten en andere
soorten) kunnen emoties ervaren, zoals pijn, blijdschap, plezier en
angst. Elk dier is een individu met eigen gevoelens, behoeften en
interesses. Elk dier wil leven. Ongehoord is van mening dat er geen
diervriendelijke varkenshouderij mogelijk is. Alle dieren worden
uiteindelijk na een kort leven doodgemaakt.

Een anonieme vrijwilliger van het onderzoeksteam: "Als je de stal
binnenkomt, slaat de geur van ammoniak op je longen, je kunt bijna
niet ademen zonder luchtmasker. De varkens reageren heel erg op je,
net als honden. Als je binnenkomt staan ze vaak eerst stil te
kijken. Dan begint er een te knorren of blaffen, waardoor iedereen
weer begint te lopen. Het is een raar idee dat alle dieren die we
gezien hebben, inmiddels dood zijn gemaakt voor hun vlees. Sinds ik
het onderzoek heb gedaan, eet ik geen vlees meer."

EINDE PERSBERICHT

Foto-tentoonstelling
Dokhuis Galerie, Plantage Doklaan 8, Amsterdam
maandag 20 t/m zaterdag 25 juni, 13:00-17:00uur, gratis entree.

Meer beelden en andere resultaten van het onderzoek zijn te vinden
op  http://achtergeslotendeuren.org
Op deze site vind je ook de contactinformatie voor het geval je hoge
resolutie video en foto's.

Beeldmateriaal
Alle video is HD, foto's zijn op hoge resolutie, beide verkrijgbaar
via bovenstaande contactgegevens.
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst