[Duurzaamlijst] Fwd: Studium Generale - Duurzaamheid als wereldbeeld - Kom ook of kijk live mee

Omslag omslag op omslag.nl
Vr Feb 25 14:14:27 CET 2011


Op 25-02-11 10:36:59 schreef Jessie Waalwijk:

Duurzaamheid als wereldbeeld

Al diverse sprekers uit verschillende vakgebieden hebben 
hun licht laten schijnen over het thema duurzaamheid. Tot 
dus ver zijn er meerdere vragen aan bod gekomen: Waarom 
zijn duurzame innovaties gewenst? Hoe kunnen we de 
verschillende wereld– en mensbeelden samenvoegen om een 
betere kijk op ons denken en handelen te krijgen? Maar ook 
hoe we kunnen leren van organisatievormen uit de 
Middeleeuwen om een balans te creŰren tussen mens, milieu 
en economie. Kijk deze lezingen terug via de website van 
Studium Generale.

In de komende vijf weken zullen we het onderwerp nog verder 
uitdiepen met prangende vragen als: Hoe voorkomen we 
sociale uitsluiting en fragmentering van de samenleving en 
houden we zowel sociale als ecologische duurzaamheid op de 
agenda? Hoe kunnen games en sociale media bijdragen? Andere 
sprekers gaan in op de rol van wetenschap en technologie in 
het heden en verleden en wat de impact is op de 
duurzaamheidsdiscussie. In de allerlaatste lezing zal o.a 
prof. dr. Wijffels samenvattend aangeven welke wereldwijde 
transities er op technologisch, organisatorisch, sociaal en 
persoonlijk gebied nodig zijn voor een duurzame beschaving.

Op dinsdag 1 maart is de eerstvolgende dubbellezing waar 
prof. dr. Frank Miedema (decaan Geneeskunde, UU) en prof. 
dr. Anton Pijpers (decaan diergeneeskunde, UU) het over 
duurzaamheid in de gezondheidszorg en veehouderij zullen 
hebben.

Wees van harte welkom bij alle lezingen. De lezingen zijn 
elke dinsdag (t/m 29 maart) om 20.00 uur in het 
Academiegebouw te Utrecht gratis te bezoeken. Voor meer 
informatie:http://www.sg.uu.nl/programma/voorjaar-2011/duurzaamheid-als-wereldbeeld/

Met vriendelijke groet,

Studium Generale
Universiteit Utrecht


Duurzaamheid als wereldbeeld


Wanneer Acht dinsdagen vanaf 8 februari 2011

Tijd 20.00-21.30 uur

Waar Aula van het Academiegebouw, UtrechtStudium Generale is het podium van de Universiteit Utrecht, 
waar studenten, docenten en andere ge´nteresseerden kennis 
kunnen maken met alle mogelijke vakgebieden. Studium 
Generale biedt iedereen de mogelijkheid kennis te maken met 
een vakgebied zonder verdere verplichtingen. Een 
toegankelijk programma op academisch niveau, te volgen 
zonder voorkennis. De symposia, lezingen en debatten van 
Studium Generale zijn gratis en voor iedereen zonder 
reservering toegankelijk.

--

Met vriendelijke groet,

Omslag,


-- Lees ZOZ - tijdschrift voor 
doen-denkers.----------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
040-2910295 - http://www.omslag.nl
----------------------------------------------
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst