[Duurzaamlijst] Fwd: Cursus Fair & Green Deal - voorjaar 2011

Omslag omslag op omslag.nl
Wo Feb 9 21:38:58 CET 2011


Op 09-02-11 14:07:35 schreef 
groeistuip op mailing.economischegroei.net:
Cursus Fair & Green Deal - voorjaar 2011

Vanaf 18 maart 2011 wordt i.s.m. de Stichting One Planet te
Amersfoort een cursus van negen middagsessies gegeven over 
de economie, de crisis en de 'Fair & Green Deal' die als 
oplossing voor de crisis wordt voorgesteld.

Het zal niemand ontgaan zijn dat we turbulente tijden
doormaken als het om de economie gaat. In het najaar van 
2008 brak de kredietcrisis definitief door en deze sleurde 
de hele wereld mee in een depressie. Daarnaast woeden er 
crises op het gebied van energie en klimaat,
grondstoffen en voedsel die voor grote milieuschade en
menselijk leed zorgen. Al deze crises werken op elkaar in. 
Een zogenaamd herstel van de economie zal, indien de 
omstandigheden onveranderd blijven, bijvoorbeeld
onherroepelijk leiden tot een stijging van de prijzen van
fossiele brandstoffen en van voedsel. Tijd voor verandering 
dus.

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie pleit al jaren
voor ingrijpende en structurele maatregelen die leiden tot 
een ‘duurzame en solidaire weg uit de crises’. In december 
2009 werd de Fair & Green Deal’ (F&GD) uitgebracht; waarin 
gedetailleerde voorstellen voor een urgentieprogramma 
worden gedaan (zie http://iantiefairgreendeal.org).
Rond deze voorstellen is vervolgens de Alliantie Fair &
Green Deal ontstaan. De problematiek van economie en crisis 
is echter allerminst eenvoudig, zowel ‘het probleem’ als de 
mogelijke oplossingen bevinden zich vaak in een abstracte 
en ontoegankelijke wereld van beroepspolitici en -
deskundigen. Toch is het broodnodig dat burgers zich
‘van onderaf’ met de problematiek bezig zijn en druk 
uitoefenen. We hebben immers gezien wat er gebeurt als dat 
niet of te weinig gebeurt.

Om goed te begrijpen wat er aan de hand is met de reguliere
economie en waarom we bepaalde alternatieven en maatregelen 
voorstellen, wordt dit voorjaar voor de tweede keer een 
uitgebreide cursus Fair & Green Deal gegeven door een 
tiental docenten met verschillende achtergronden:
economen, sociologen, milieukundigen en politicologen.

Doelgroep: kaderleden uit sociale bewegingen en NGO’s
aangesloten bij de Alliantie F&GD, en voor overige 
belangstellenden. Niveau: HBO niveau.
Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 25.
Cursusdata: 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 14/4, 22/4, 29/4, 6/5 en
27/5, van 14.45 -17.00 uur. Zie ook: link naar cursusschema
Lesmateriaal: Aan de basis van de cursus zal een werkboek
liggen. In het werkboek wordt verwezen naar teksten in het 
Nederlands en Engels die digitaal beschikbaar zijn, alleen 
voor de deelnemers. Zie ook: link naar werkboek. Kosten: € 
181,-.  

Plaats: Stichting One Planet, Stationsplein 16, Amersfoort
(1 minuut lopen vanaf het station)

Informatie en aanmelden: http://www.economischegroei.net/?
page_id=1670

_______________________________________________
Groeistuip
Afmeldingen/wijzigingen van uw abonnement:
https://mailing.economischegroei.net/mailman/listinfo/
groeistuip
INHOUDELIJKE Reacties s.v.p. naar: 
info op economischegroei.net

Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst