[Duurzaamlijst] Protestbos realiteit

ravage op antenna.nl ravage op antenna.nl
Zo Dec 18 21:07:59 CET 2011


Protestbos realiteit

In het natuurgebied Bolgerijen-Autena bij Vianen is zaterdag een begin 
gemaakt met de aanleg van het 'Bos van Groeiend Verzet'. Een duurzaam 
protestgeluid tegen het afbraakbeleid van de natuur door het kabinet.

Enkele honderden deelnemers van de actie waren aanwezig om zelf een 
boom te planten. De aanplant van in totaal 5.000 boompjes vond plaats 
onder verantwoordelijkheid van Het Utrechts Landschap. Boswachter 
Joris Hellevoort is blij dat met de aanleg is begonnen. 'Het sterkt me 
dat zo veel mensen betrokken zijn bij de natuur en de 
natuurbescherming.'

Binnen een week zijn ruim 24.000 bomen besteld als protest tegen het 
beleid van staatssecretaris Bleker. Het aantal verkochte bomen groeit 
nog steeds. Zaterdag werden de eerste 5.000 boompjes geplant, Het 
Utrechts Landschap zorgt voor de aanplant van de overige 5.000. De 
Partij voor de Dieren, de initiatiefnemer van het protestbos, is nog 
in overleg over een tweede plantlocatie die komend voorjaar staat 
gepland.

Het nieuwe bos komt vooral te bestaan uit essen en iepen. Deze soorten 
komen steeds minder in bossen voor. Ook aangeplant worden de zwarte 
els, zomerlinde, schietwilg, grauwe wild, populier, meidoorn, 
sleedoorn en vogelkers. De locatie moet een schuilgelegenheid voor 
dieren worden in de ecologische verbindingszone in het gebied.

De polders Bolgerijen en Autena behoren tot de grootste binnendijkse 
griendbossen van Europa. De snelweg A2 doorsnijdt de polders. Vorig 
jaar is daarom een ecoduct aangelegd zodat in het wild levende dieren 
veilig de snelweg kunnen passeren. Door de bezuinigingsmaatregelen op 
natuur stond de aanleg van dit bosperceel vlakbij het ecoduct in de 
wacht.

bron:
http://www.ravagedigitaal.org/2011nieuws/dec/18/nws.phpMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst