[Duurzaamlijst] Protestbos tegen natuurwet kabinet in trek

ravage op antenna.nl ravage op antenna.nl
Di Dec 13 19:16:51 CET 2011


Protestbos tegen natuurwet kabinet in trek

Het loop storm met de verkoop van jonge bomen als protest tegen de 
nieuwe natuurwet van staatssecretaris Bleker. Vijf dagen na aanvang 
zijn er reeds 19.000 verkocht, meldt de Partij voor de Dieren (PvdD).

Het initiatief is bedoeld om burgers de kans te bieden alsnog de 
ecologische verbindingszones mogelijk te maken die het kabinet wil 
schrappen. Wie wil deelnemen aan het protest, kan boompjes voor 5 euro 
per stuk bestellen op de website. De PvdD noemt de natuurwet van 
Bleker ?een wet die de natuur in Nederland tot op de grond toe 
afbreekt en alle dieren weer vogelvrij verklaard.?

De eerste aanplant dag zal komende zaterdag plaatsvinden op een 
locatie van het Utrechts Landschap. De PvdD houdt de exacte locatie 
nog even geheim ?omdat we hebben gezien hoe negatief het kabinet 
gereageerd heeft op de plannen voor het Oostvaarderswold en de 
betrokkenheid van Staatsbosbeheer daarbij?, meldt fractievoorzitter 
Thieme. ?Maar het is een locatie vlakbij Culemborg, waar een 
natuurverbindingszone onder druk staat door het kabinetsbeleid."

Iedereen die een boom bestelt wordt per email uitgenodigd om zelf te 
komen planten en zijn of haar zorgen op een label aan de boom te 
verwoorden. Wie niet in de gelegenheid is om zelf een boom te planten 
maar toch wil meedoen aan het Groeiend Verzet, zoals de campagne wordt 
genoemd, kan rekenen op vrijwilligers die de jonge aanplant zullen 
poten. Deelnemers worden met een pendelbus vanaf station Culemborg 
naar de locatie vervoerd.

Volgens de PvdD dreigt zich ?een natuurramp? te voltrekken in 
Nederland indien de nieuwe natuurwet wordt aangenomen. 
?Staatssecretaris Bleker doet er alles aan om natuurwaarden in 
Nederland weg te zetten als overbodig of niet het beschermen waard. 
Hij kapt 70 procent van het budget van Staatsbosbeheer, schrapt de 
aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische 
verbindingszones waar jarenlang aan is gewerkt en wil dieren weer vrij 
laten bejagen door hobbyjagers.?

De PvdD schept een waar doemscenario als dit kabinet zijn zin krijgt. 
?Dan gaat de natuur in de opheffingsuitverkoop, verliezen 80 dier- en 
100 plantensoorten hun beschermde status, worden er geen verbindingen 
meer gemaakt tussen natuurgebieden waardoor dieren ruimte zouden 
krijgen, nogen edelherten, reeŽn, damherten, wilde zwijnen, grauwe 
ganzen en kolganzen weer louter voor het plezier van hobbyjagers 
worden doodgeschoten, mogen vogels opzettelijk worden verstoord, wordt 
Nederland bedekt met meer asfalt en krijgen megastallen ruim baan.?

http://www.partijvoordedieren.nl/groeiendverzet
http://www.ravagedigitaal.org/2011nieuws/dec/13/nws.php
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst