[Duurzaamlijst] Fwd: Cursus Ecologisch Tuinieren met Permacultuur [j.savelkoel op hccnet.nl]

Omslag omslag op omslag.nl
Di Aug 9 13:45:39 CEST 2011


Op 09-08-11 12:46:07 schreef Joshua:

Cursus Ecologisch Tuinieren met Permacultuur door Ishi 
Crosby.

De cursus bestaat uit drie wokshops met een theoretisch en 
een
praktisch deel.
Het geheel vindt plaats op
drie zaterdagen: 17 september, 22 oktober en 26 november.

De cursus gegeven door Transitiontown 
Weststellingwerf.(meer info;
http://werfsite.ttjoshaweb.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=59)

Ishi Crosby heeft als permacultuurontwerper en -docent al 
bijna
twintig jaar ervaring met het ontwerpen en aanleggen van 
duurzame
voedseltuinen. Hij heeft het concept van "Integrale 
Landschappen"
ontwikkeld: landschappen die zo zijn ingericht dat alles 
wat een mens
nodig heeft, zoals een woonplek, voedsel, water, energie 
enzovoort,
ter plaatse wordt geproduceerd.

Permacultuur is een samenwerking tussen mens en natuur om de
beschadigde ecosystemen van de aarde te herstellen op een 
manier
waarbij voldoende voedsel, zuiver water en energie duurzaam 
worden
geproduceerd en toegankelijk worden gemaakt voor alle 
mensen.

Josha Savelkoel

--

-- Lees ZOZ - tijdschrift voor 
doen-denkers.----------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
040-2910295 - http://www.omslag.nl
----------------------------------------------
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst