[Duurzaamlijst] Fwd: Persbericht: Verduurzaming en transparantie prioriteit voor Nederlandse agro- en food keten [Secretariaat op verduurzamingvoedsel.nl]

Omslag omslag op omslag.nl
Wo Sep 29 12:35:23 CEST 2010


Op 29-09-10 12:00:10 schreef Secretariaat Verduurzamingvoedsel:
 
P E R S B E R I C H T 

Gorinchem/Den Haag, 29 september 2010

Verduurzaming en transparantie prioriteit voor Nederlandse agro- en food keten

Op verzoek van Minister Verburg heeft de agro- en food keten, georganiseerd in het Platform Verduurzaming Voedsel, onderzocht hoe er informatie gegeven kan worden over de mate van verduurzaming van voedingsmiddelen. Aanvankelijk was er een focus op een consumentenlogo, maar al snel bleek dat verduurzaming zo veel facetten heeft, dat die niet in ťťn symbool verenigd kunnen worden. Bovendien willen bedrijven niet alleen de consument maar ook alle andere schakels in de keten kunnen informeren. Een integraal informatiesysteem over de verduurzaming van voedsel blijkt het beste aan alle wensen tegemoet te komen; het Informatie Systeem Verduurzaming Voedsel. Concreet moet daarbij gedacht worden aan een database die door bedrijven ingevuld kan worden en die via een website door iedereen is in te zien.'

Bedrijven in de agro- en foodsector willen - net als de Minister - transparant zijn over de mate van verduurzaming van hun processen en producten. Verduurzaming is al jaren een speerpunt, en bedrijven willen de communicatie daarover verder optimaliseren. Het is een uitdaging om dit goed te organiseren, want het gaat om een diversiteit aan productieprocessen en een uiteenlopend spectrum van producten, vaak met meerdere ingrediŽnten die ook nog eens van samenstelling of leverancier kunnen veranderen. Daarnaast kent verduurzaming vele verschillende aspecten, van energieverbruik en CO2 reductie tot eerlijke handel en dierenwelzijn. Toch is er bij het bedrijfsleven voldoende draagvlak om de komende jaren zo'n systeem te gaan ontwikkelen. 'We hebben overeenstemming bereikt over de randvoorwaarden', aldus Wouter de Bruijn, voorzitter van het Platform Verduurzaming Voedsel. 'Daarmee gaan we werken aan de ontwikkeling van een lean en mean basismodel waarbij bedrijven op een gestandaardiseerde wijze informatie kunnen aanleveren, die door gebruikers - bedrijven en consumenten - op laagdrempelige wijze benut kan worden.' 

Het Platform Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband waarbij de koepelorganisaties van boeren en tuinders (ZLTO) en fabrikanten (FNLI), evenals hun afnemers: supermarkten (CBL), cateraars (Veneca) en de horeca (KHN) betrokken zijn. Samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben zij een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het Platform richt zich enerzijds op de verduurzaming van de processen in de voedselketen en anderzijds op de uitbreiding van het aantal duurzame producten. Bij verduurzaming van voedsel gaat het om de thema's waterverbruik, energieverbruik, CO2-reductie, transportreductie, afvalpreventie, dierenwelzijn, duurzame teelt, betrokkenheid medewerkers en eerlijke handel. Het Platform hecht bij de verdere ontwikkeling van het Informatiesysteem niet alleen aan een breed draagvlak van het bedrijfsleven, maar gaat de komende tijd ook een dialoog met maatschappelijke organisaties voeren. De verwachting is dat het einde van het jaar de resultaten daarvan bekend zullen worden, evenals de inhoudelijke, financiŽle en juridische contouren van het informatiesysteem. Vandaag informeert de Minister de Tweede Kamer via een brief over het Informatie Systeem Verduurzaming Voedsel. 

----------------------------------------------- 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Monica de Heide, secretaris Platform Verduurzaming Voedsel, tel. 06-10906861 of 0183-645631

More information about the Duurzaamlijst mailing list