[Duurzaamlijst] Fwd: Openbare avond over nieuwe kerncentrale(s) in Borssele

Omslag omslag op omslag.nl
Di Sep 28 15:10:36 CEST 2010


Op 28-09-10 11:44:07 schreef Henk van der Keur [henk.vdkeur op antenna.nl]:

Wilt u ook liever geen tweede (en 3e) kerncentrale in Borssele, 
Zeeland? Dan moet u mee gaan helpen om dat te voorkomen. Dat kan op 
veel manieren, individueel en met elkaar.

Op 10 november organiseren we een openbare avond om met zoveel 
mogelijk mensen te bespreken wat we kunnen en moeten doen om een 
tweede (en derde) kerncentrale tegen te houden. Kom ook. U moet zich 
even opgeven, via wiseamster op antenna.nl of 020-6126368.

Wanneer:	10 november 2010, 18.45 - 22.00 uur (gezamenlijk eten vanaf 
18.00 uur)
Waar:		The Hub, Heemraadssingel 219, Rotterdam
Door wie:	Zeeuwse Milieufederatie, Stop Borssele, Stichting Laka, 
WISE, Borssele 2, Nee!
Programma: 	Zie onderaan

Voor wie:
Voor iedereen die lid is van een windmolenvereniging, voor mensen die 
net een ledlamp hebben gekocht, voor bankiers en hun klanten die hun 
geld en energie inzetten voor een onafhankelijke en schone 
energievoorziening, voor nu en in de verre toekomst.
Voor alle ouders die hun kinderen proberen op te voeden tot 
verantwoordelijke, mondige en sociale deelnemers aan de maatschappij, 
met oog voor de belangen van natuur en milieu. Voor de tienduizenden 
mensen die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw tegen 
kernenergie demonstreerden en er mede voor gezorgd hebben dat we - ook 
in Nederland ? kerncentrales hebben tegengehouden. Voor elke boer die 
? al was het maar om wat bij te verdienen - een molen op zijn erf of 
land heeft neergezet, voor alle duizenden investeerders die meedoen 
aan nieuwe energieprojecten, op land, op zee, in de diepe ondergrond 
of in hogere luchtlagen.
Voor de mensen die niet willen dat we afhankelijk worden van uranium 
uit landen waar de mensenrechten met voeten worden getreden en het 
milieu vernietigd wordt. Voor alle wetenschappers die dag in, dag uit 
onderzoek doen naar betere technieken voor wind, schone biomassa, zon, 
schone warmte, betere isolatie, slimmere bouw, energiezuiniger 
apparaten, technieken om emissies af te vangen, rivieren en meren 
schoon te maken en te houden, afval beter te benutten. Voor alle 
studenten die zichzelf een toekomst dromen in deze richting. Voor alle 
ambtenaren die proberen de energietransitie goed te organiseren, te 
faciliteren en te sturen. Voor de woningbouwverenigingen die met 
isolatie- en slimme tips hun klanten een fatsoenlijk en betaalbaar 
huis gunnen. Voor de uitvinders die elke dag proberen een nog zuiniger 
machine te bedenken voor de procesindustrie. Voor de 
marketingmedewerkers van de energiebedrijven die groene stroom een 
grotere plek geven in de markt. Voor de ruim vier miljoen leden van 
alle natuur- en milieuorganisaties. Voor alle deelnemers van de 
postcodeloterij voor zover ze niet alleen meedoen om er materieel 
beter van te worden. Voor alle individuen die een zonnecollector of 
een zonnepaneeltje op hun dak hebben. Voor de honderden kleine en 
grotere ondernemingen met belangen in energiebesparing, de betere 
benutting van restwarmte- en energie, zuiniger lampen, slimmer 
transport. Voor alle Brabanders, Drentenaren, Groningers en Friezen 
die niet willen dat over een paar jaar hun diepe ondergrond wordt 
aangewezen als plek om stralend kernafval op te slaan. Voor de Zeeuwen 
die niet nog een kerncentrale in de provincie willen. Voor iedereen 
die windmolens in elkaar schroeft of de wieken vervoert. Voor de 
producenten van isolatiemateriaal, de lobbyisten voor wetgeving om 
vieze energie eerlijker te belasten. En voor iedereen die we vergeten 
zijn te noemen maar zich wel degelijk in willen zetten voor een 
schoner energiebeleid.

Het is niet langer genoeg om je uit te spreken voor duurzame en schone 
energie, je moet je ook weer uitspreken tegen kernenergie.

Programma:
18.00 uur	Met elkaar eten voor wie wil (op eigen kosten)
18.45		Peer de Rijk, WISE; Welkom, inleiding over het waarom van deze avond
19.00	Stand van zaken discussie kernenergie; de argumentatie rond 
techniek, veiligheid, kosten. De plannen van Delta en anderen voor 
nwe. kerncentrales
19.20	Frans Rooijers, CE; blokkeert kernenergie de doorbraak naar een 
duurzame energievoorziening?
19.40	Dick van Elck, Windvogel; waarom zou de duurzame energiesector 
zich moeten verzetten tegen een kerncentrale
20.00	Kees Slager, SP; wat gaat de SP binnen en buiten ?Den Haag? doen 
om die kerncentrale(s) tegen te houden?
20.20 	Diederik Samson, PvdA; wat gaat de PvdA binnen en buiten ?Den 
Haag? doen om die kerncentrale(s) tegen te houden?
20.40 	Pauze, koffie, thee
21.00		Korte inleiding op het 2e deel van de avond
21.05		Presentatie plannen van de ZMF
21.15		Presentatie plannen van Borssele 2? Nee!
21.25		Rondje plannen, opmerkingen, ideeŽn
21.45		Conclusies, afspraken, afsluiting

_______________________________________________

More information about the Duurzaamlijst mailing list