[Duurzaamlijst] Fwd: PERSBERICHT - Duurzaamheidsoverwegingen van Nederlandse overheid

Omslag omslag op omslag.nl
Wo Sep 22 16:20:22 CEST 2010


Op 22-09-10 14:27:53 schreef Communication:

Duurzaamheidsoverwegingen van Nederlandse overheid 

Tweede publicatie in reeks Handel & MVO 

De effectiviteit van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding is mede
afhankelijk van beleidscoherentie. Om deze reden presenteert SOMO een reeks
memo’s over Handel en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De
zojuist verschenen tweede memo van dit jaar Duurzaamheid in het Nederlandse
Handelsbeleid richt zich op sociale en ecologische overwegingen in het
Nederlandse handelsbeleid. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse overheid
verscheidene toezeggingen gedaan op dit terrein. De memo kan een potentieel
nieuw rechts kabinet aansporen om gedane toezeggingen ook daadwerkelijk om
te zetten in concreet beleid.

Liberalisering en vrijhandel kunnen bijdragen aan economische groei. Maar
het is inmiddels ook duidelijk dat vrijhandel gepaard gaat met negatieve
gevolgen voor mens en milieu, zoals armoede, gezondheidsproblemen,
mensenrechtenschendingen, milieuvervuiling. Het besef, ook bij de
Nederlandse overheid, begint te groeien dat deze effecten niet door de markt
zelf worden opgelost en dat effectief ingrijpen van autoriteiten
noodzakelijk is (unilateraal, regionaal en mondiaal). Er is echter vaak
onduidelijkheid over de mogelijkheden om zorgen over het milieu of sociale
kwesties met behulp van handelsmaatregelen op te vangen.

In Nederland worden morele beleidsoverwegingen spreekwoordelijk
gepersonifieerd door ‘de dominee’, handelsoverwegingen door ‘de koopman’.
Met een eventueel CDA-VVD kabinet in het verschiet zou het een stap in de
goede richting zijn als de overheid meer oog had voor potentiŽle conflicten
tussen beide ‘heren’. Zelfregulering door de markt is inmiddels een failliet
concept en daarom is het van groot belang dat MVO wordt opgenomen in
handelsakkoorden. De Nederlandse overheid zou dan ook de druk binnen de EU
moeten opvoeren om sociale, mensenrechten- en milieuaspecten in
EU-handelsverdragen te integreren.

Handel en MVO zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De afzonderlijke
SOMO-memo’s tonen dit aan. Handelsverdragen, exportkredietverzekeringen en
handelsmissies (onderwerpen van de verschillende memo’s) hebben naast
handels- en investeringscomponenten ook een duidelijk MVO-aspect, terwijl
vooral voor het laatste vaak weinig oog is. De tweede memo Duurzaamheid in
het Nederlandse Handelsbeleid is vooral bedoeld voor maatschappelijke
organisaties en belanghebbenden die zich verder in de materie willen
verdiepen. SOMO moedigt hen aan deze informatie te benutten om
duurzaamheidoverwegingen systematisch te verankeren in het toekomstige
Nederlandse handelsbeleid. 

 

Meer informatie:

Download de publicatie: Handel
<http://somo.nl/news-nl/duurzaamheidsoverwegingen-van-nederlandse-overheid/v
iew?set_language=nl>  & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; Duurzaamheid
in het Nederlandse Handelsbeleid

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met: 

Roos van Os: r.van.os op somo.nl 

T (+31) (0)20 6391291

 

SOMO

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen

Centre for Research on Multinational Corporations

T +31 (0)20 639 12 91

 <mailto:info op somo.nl> info op somo.nl 

 <http://www.somo.nl/> www.somo.nl 

 

 

 

 

 

More information about the Duurzaamlijst mailing list