[Duurzaamlijst] Fwd: Persbericht: Boerenwijsheid; inspiratiebron voor een duurzame samenleving [hreinink op uitgeverijtenhave.nl]

Omslag omslag op omslag.nl
Wo Okt 13 22:22:27 CEST 2010


Op 13-10-10 16:55:59 schreef Reinink, Hilleen:

Kampen, 13 oktober 2010

Boerenwijsheid; inspiratiebron voor een duurzame samenleving

Aanstaande vrijdag wordt een eerste exemplaar van het boek ‘Boerenwijsheid; inspiratiebron voor een duurzame samenleving’ overhandigd aan voormalig EU-commissaris van Landbouw Franz Fischler. De bekende monnik Anselm Grün zet in het boek zijn visie op de combinatie van landbouw, zingeving en spiritualiteit uiteen. De presentatie van het boek valt samen met de presentatie van het nieuwe 'Kenniscentrum Waarden van het Land’; voor waardevol leiderschap in de food- en agribusiness. 

BOER ALS SCHEPPER

Als cellarius (financieel directeur) van het klooster Münsterschwarzach was Anselm Grün nauw betrokken bij de hervorming van zijn kloosterboerderij tot een CO2-neutrale onderneming. Grün ziet de boer als schepper van gezondheid, als bouwer en herder, en laat zien welke universele waarden en deugden een moderne boer ons als een spiegel kan tonen. Ton Duffhues (coördinator Landbouw en Samenleving bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) en Hein Pieper (CDA) plaatsen vervolgens Grüns bevindingen in een historische en maatschappelijke context. Zij tonen het spanningsveld tussen nostalgie en realisme, tussen het ideaalbeeld van de boer en de werkelijkheid van alledag. Ze laten ook zien hoe Grüns visie past in een traditie die in de westerse wereld nieuw leven wordt ingeblazen: een samenleving die zich duurzaam wil ontwikkelen met respect voor mens, dier en natuur.

KENNISCENTRUM ‘WAARDEN VAN HET LAND’

Het project Waarden van het land wordt vanaf 2002 door het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) in opdracht van de Katholieke Nederlands Boeren- en Tuindersbond (KBTB) uitgevoerd. In november 2009 verscheen het gelijknamige boek: ‘Waarden van het Land’ waarin 26 Nederlandse boeren en burgers vertellen over de kwaliteit van leven op het (platte)land. Het nieuwe boek 'Boerenwijsheid' draagt op inspirerende wijze thema's aan waarmee dit kenniscentrum actief aan de slag gaat, in de sfeer van ontmoetingen, debatten, en leer- en zingevingstrajecten.

AUTEURS

Anselm Grün werkt als economisch directeur bij het Benedictijnerklooster Münsterschwarzach. Daarnaast is hij geestelijk adviseur, cursusleider en auteur van vele bestsellers. Ieder jaar geeft hij in het weekend van Pinksteren een aantal lezingen in Nederland.

Ton Duffhues is coördinator Landbouw en Samenleving bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisaties (ZLTO). Onder zijn redactie verscheen o.a. ‘Waarden van het land’.

Hein Pieper is politicus namens het CDA. Hij schreef op verzoek van het CNV samen met Anselm Grün het boek ‘Plezier in je werk’. 

 BOEKGEGEVENS:

‘Boerenwijsheid; Inspiratiebron voor een duurzame samenleving’ Anselm Grün, Ton Duffhues en Hein Pieper, luxe paperback met flappen, full colour geïllustreerd, 308 blz., € 24,90, ISBN 978 90 259 6107 7, Uitgeverij Ten Have


Bestemd voor redactie, niet ter publicatie:

[ knip ]
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst