[Duurzaamlijst] Uitkomst Landbouw & Klimaat conferentie Den Haag: Roadmap to Nowhere

Linda Coenen linda op aseed.net
Do Nov 4 18:55:16 CET 2010


Dat vat in het kort de reactie van A SEED Europe op de conferentie It's 
Down 2 Earth samen:

Geen legitimiteit,
dubbelzinnigheid over groei,
gevolgen vleesproductie genegeerd,
misleidend over emissiehandel en
schandalige lobby door gesubsidieerd Initiatief Duurzame Handel

A SEED staat ook achter de gezamenlijke afkeurende verklaring van 11 
deelnemende maatschappelijke organisaties (zie noot 3).

Deze week vindt in Den Haag de internationale conferentie over landbouw 
en klimaat It's Down 2 Earth [1]  plaats. Vooraf was er al veel kritiek 
van maatschappelijke organisaties [2] waaronder het IATP over de agenda. 
Vertegenwoordigers van kleine boeren en milieuorganisaties waren slechts 
beperkt welkom bij de belangrijkste bijeenkomsten. Als resultaat van de 
besprekingen conferentie ligt er nu een voorlopige verklaring. Ook deze 
tekst is voor veel organisaties echter totaal onaanvaardbaar [3]. Ten 
eerste mist de tekst legitimiteit. De Roadmap zegt ook te spreken namens 
de aanwezige boerenorganisaties en NGOs. Dit is een leugen; ook de 
organisaties die wel aanwezig zijn, gaan voor het grootste deel niet 
akkoord met de uitgebrachte tekst.

Groei-problemen Er wordt in de tekst gesproken over 'groei' zonder dit 
duidelijk te definiŽren. Om te zorgen dat een grotere wereldbevolking 
voldoende te eten krijgt is inderdaad enige productiegroei nodig. Maar 
het gaat hier vooral ook een betere distributie en een stop van de 
verspilling als veevoer. Maar het woord groei kan in de tekst te 
makkelijk worden uitgelegd als schaalvergroting en groei van bedrijven 
in de landbouw en voedingsindustrie, en dat is precies de ontwikkeling 
in de landbouw die gestopt zou moeten worden. In de verklaring staat dat 
dat zowel de grootschalige als de kleinschalige boeren geholpen moeten 
worden. Dat het eerste vaak ten kosten van het tweede gaat, daar wordt 
verder niet op in gegaan.

Uitstoot vleesproductie genegeerd
De paragraaf in de roadmap over veeteelt zegt niets over het reduceren 
van de productie en consumptie van vlees en andere dierlijke producten. 
Terwijl dit toch de meest logische oplossingsrichting is als je het hebt 
over landbouw en klimaat. Zelfs de FAO geeft aan dat veeteelt wereldwijd 
verantwoordelijk is voor 18 procent van de uitstoot van broeikasgassen 
[4]. Het omzetten van veevoer in dierlijk voedsel is inefficiŽnt en er 
bestaan voldoende alternatieve eiwitbronnen. Het is zeer teleurstellend 
en dat er in dit lange document geen woord aan wordt vuilgemaakt. De 
economische belangen van de betrokken producenten van veevoer, 
handelaren, grootschalige veehouders en vleesverwerkers zullen wel te 
groot zijn geweest.

Misleiding over emissiehandel
De voorlopige versie van de roadmap suggereert dat er een unanieme steun 
is voor emissiehandel en marktmechanismen om de uitstoot van 
broeikasgassen terug te dingen. Niets is minder waar. En ook afgelopen 
week bij de VN-top over biodiversiteit5 was dit onderwerp nog zo 
controversieel dat voorstellen dezelfde financiŽle constructies het niet 
haalden in de eindverklaring.

Nederlandse subsidie voor ontbossing en gifgebruik
Tijdens de conferentie was het Initiatief Duurzame Handel (IDH) flink 
aan het lobbyen voor het verstrekken van emissierechten aan monocultuur 
plantages. De non-tillage techniek (zonder ploegen) zou uitstoot van 
broeikasgassen schelen. Hierbij wordt totaal voorbij gegaan aan het 
gifgebruik waarmee deze techniek gepaard gaat en de ontbossing en 
repressie tegen de lokale bevolking die het gevolg is van deze 
grootschalige productie voor de export. Om met haar misleidende naam te 
lobbyen voor nep-klimaatoplossingen en zo multinationale ondernemingen 
te ondersteunen, heeft het IDH zo'n 50 miljoen subsidie gekregen uit het 
potje ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Economische 
Zaken6. Het wrange is dat vele milieu- en ontwikkelingsorganisaties die 
wel opkomen voor kleine boeren en een duurzame duurzame landbouw 
bepleiten , niet werden uitgenodigd voor de onderhandelingen in Den Haag 
en voor zover ze al geld kregen door de regering worden gekort.Noten
1] “Down 2 Earth” conference: http://www.afcconference.com

2] 
http://www.iatp.org/climate/files/document/civil%20society%20statement_hague_0.pdf

3] Gezamenlijke verklaring van deelnemende maatschappelijke orgaisaties:

We, the undersigned civil society groups who have been present here in 
The Hague, collectively reject the Hague Roadmap for Action.

More than 100 organisations, many of which have not been invited to this 
Conference, have also expressed their serious concerns in a Civil 
Society Statement on October 31.

Those most impacted by climate change and whose livelihoods are most at 
risk, in particular small-scale farmers, indigenous people and women 
especially from developing countries, have not been present, or 
consulted, nor have genuinely participated in this process. A democratic 
and participatory process should have involved all sectors of civil 
society engaged on these issues in a process designed to genuinely 
engage and dialogue with civil society. The “roadmap for action” drafted 
by a few cannot be claimed to have been “collectively developed”, even 
by those present at the Conference.

We therefore have strong objections to a Chair’s summary that portrays a 
“shared understanding” on challenges and solutions for a so-called 
roadmap on highly complex linkages between food security, climate change 
and agriculture.

The conference also lacks the legitimacy of a UN process where all 
governments are represented, and negotiate and adopt decisions.  It 
therefore cannot produce as its output an agreed Roadmap for Action, but 
should only issue a Chair’s summary of the various discussions that have 
taken place at the conference.

In addition, a process that genuinely seeks to draw together the 
linkages between agriculture, food security and climate change should 
have involved participants from both the agriculture and climate change 
sectors and processes. Otherwise, the outcome of the conference could be 
interpreted to be an attempt to undermine or pre-empt on-going 
negotiations in the UNFCCC.

Our understanding of the problems and solutions differs fundamentally 
from the framing posed by the organizers.  We believe that adaptation 
has to be the main priority of this conference.   The agricultural 
challenges faced by the poorest and most vulnerable, in Africa but also 
in Asia, in small-island states, in Latin America, are adaptation 
challenges.  While sustainable farming practices can provide mitigation 
benefits, the climate crisis is caused first and foremost by the 
emissions of rich countries and we reject that small farmers are meant 
now to take on the mitigation responsibilities of the North.


The unanimous endorsement of carbon markets and market mechanisms in the 
draft is unfounded.  There are on-going discussions about market-based 
mechanisms at both the CBD and the UNFCCC.  At the 10th Conference of 
the Parties of the Convention on Biological Diversity which ended in 
Nagoya last week, the issue of innovative financial mechanisms, 
including market mechanisms for financing biodiversity, proved so 
controversial that a draft decision on it was not adopted.


Also, at the UNFCCC, the issue of carbon market mechanisms is equally 
controversial. Developing countries support limiting the use of existing 
carbon market mechanisms, and oppose the introduction of new ones. 
Therefore, the conference should refrain from policy prescriptions about 
carbon markets.


This is because under the UNFCCC, developed countries have legally 
binding commitments to finance adaptation and mitigation (including for 
agriculture) in developing countries. So-called innovative “carbon 
finance” is being promoted by some so that developed countries can 
avoid, rather than fulfill their obligations. Instead, many developing 
countries are demanding that fund-based financing should be the focus. 
Carbon markets, with their speculative tendencies, inherent instability, 
combined with the complexity of the agriculture markets could spell 
disaster for food rights, food security and livelihoods in developing 
countries.


Finally, tools and strategies needed to address food security, food 
sovereignty and climate change have been widely discussed in the IAASTD; 
in ongoing discussions within the UN FAO Committee on World Food 
Security and key processes led by social movements such as La Via 
Campesina and other farmers organizations.  The Hague conference need 
not reinvent the wheel. Conference organizers cannot therefore ascribe a 
set of tools and policy recommendations to all the participants who have 
gathered here.


4 November, 2010

Signatories:

Both ENDS, the Netherlands
ETC Group
ILEIA - Centre for learning on sustainable agriculture, the Netherlands
Institute for Agriculture and Trade Policy, USA
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)
International Forum on Globalisation
Joop de Koeijer, member of NAV (Dutch Arable farmers' Union) and Via 
Campesina
Platform Aarde, Boer, Consument, the Netherlands
Tearfund, UK
Third World Network
X MinY Solidarity Fund, the Netherlands4] Zie het rapport Livestocks Long Shadow van de Food and Agriculture 
Organisation van de VN uit 2006

5] 10th Conference of the Parties of the Convention on Biological 
Diversity) in Nagoya

6] 
http://www.minbuza.nl/nl/Actueel/Kamerstukken/2010/01/Kamerbrief_inzake_uw_verzoek_een_voortgangsrapportage_naar_aanleiding_van_de_notitie_Landbouw_rurale_bedrijvigheid_en_voedselzekerheid_in_ontwikkelingslanden

-- 
Gentech.nl, dŤ Nederlandstalige website voor kritische informatie over 
genetische manipulatie van landbouwgewassen en voedsel, en de gevolgen 
voor mens, milieu, dieren, ontwikkelingslanden en consumenten 
wereldwijd. De website wordt beheerd door A SEED. Donaties zijn zeer 
welkom. Stort uw bijdrage op ING rekening 4394963 t.n.v. A SEED Europe 
o.v.v. gentech.nl.

Gentech - duurzame landbouw & voedselvoorziening
GMO - sustainable agriculture & food

A SEED Europe
Plantage Doklaan 12a
1018 CM Amsterdam
The Netherlands

tel. +31-(0)20-6682236
mob. +31- (0)6-41526631

linda op aseed.net
www.aseed.netMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst