[Duurzaamlijst] Petitie voor natuur

Boyd Noorda, Socia Media mailinglists2008 op sociamedia.nl
Do Nov 4 14:09:09 CET 2010


Geachte natuurliefhebber,

Het zal u niet zijn ontgaan dat het nieuwe kabinet de handen aftrekt van 
de natuur. Het natuurbudget wordt met bijna 40% gekort, dit is een 
onevenredig grote bezuiniging. Ook worden in het regeerakkoord belangrijke 
natuurmaatregelen geschrapt, zoals de robuuste verbindingszones. Daarmee 
wordt 20 jaar succesvol beleid voor grote en aaneengesloten natuurgebieden 
in een klap stilgelegd. Dat het menens is blijkt wel uit de brief die 
staatssecretaris Bleker vorige week aan de provincies stuurde. Hierin 
sommeert hij de provinciebesturen het beleid voor de Ecologische 
Hoofdstructuur (het groene netwerk van aangesloten natuurgebieden) per 
direct te staken. Als u meer wil weten over de kwalijke gevolgen van het 
regeerakkoord, verwijs ik u naar de website van Natuurmonumenten 
(www.natuurmonumenten.nl).  

U kent Natuurmonumenten wellicht niet als actiegroep, maar deze plannen 
kunnen en mogen wij niet over onze kant laten gaan. Wij begrijpen heel 
goed dat in tijden van grote bezuinigingen het natuurbeleid niet buiten 
schot kan blijven. Daarom hebben we deze zomer met tal van 
maatschappelijke groeperingen, van ANWB tot LTO, voorstellen ontwikkeld 
hoe men kan besparen op het natuurbeleid zonder de natuur wezenlijk in 
gevaar te brengen. Het kabinet-Rutte schuift deze voorstellen terzijde. 
Het lijkt er zelfs op dat men het natuurbeleid 'onschadelijk' wil maken.  

Natuurmonumenten onderneemt tal van acties, voor en achter de schermen, om 
dit onheil te keren. U kunt daarbij helpen.  

Wij zijn vandaag een petitie gestart, waarmee we de plannen van het 
kabinet willen keren. Teken deze petitie, zodat we samen een vuist maken. 
Ga naar www.natuurmonumenten.nl/actie en teken voor de natuur.  

Stuur dit bericht door naar zoveel mogelijk mensen met hart voor de 
natuur. Dank voor uw aandacht!  

Natuurmonumenten
Teo Wams, directeur natuurbeheer
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst