[Duurzaamlijst] petitie voor een beter voedsel- en landbouwbeleid

Guus Geurts guusgeurts op yahoo.com
Zo mei 2 21:11:05 CEST 2010


<H1><FONT size=3>Via <A href="http://www.voedselbeleid.petities.nl/">http://www.voedselbeleid.petities.nl/</A>&nbsp;kunt u de volgende petitie ondertekenen.</FONT></H1>
<P><STRONG>Alvast bedankt!</STRONG></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT size=4>Petitie: Voor een beter voedsel- en landbouwbeleid</FONT></P><FONT size=4><IMG style="MARGIN-BOTTOM: 10px; FLOAT: right; MARGIN-LEFT: 20px; MARGIN-RIGHT: 20px" alt=Abc_logo_jpf_jpeg_jpe_kleiner src="http://petities.nl/system/uploads/261/original/ABC_logo_jpf_jpeg_jpe_kleiner.bmp?1270985612"> </FONT>
<DIV style="PADDING-BOTTOM: 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; COLOR: #222; PADDING-TOP: 0px">
<P>&nbsp;</P>
<P>Wij wensen 'eerlijk' voedsel dat voor de boer een kostendekkende prijs oplevert en dat milieu- en diervriendelijker geproduceerd wordt. In tegenstelling tot wat de Europese Commissie wil (meer concurrentie op de 'vrije' wereldmarkt) streven wij daarom naar een regionale voedselproductie. Dat is ook beter voor het klimaat en biedt meer voedselzekerheid. <BR>Wij willen deze zaken vastgelegd zien in een rechtvaardiger Europees voedsel- en landbouwbeleid </P></DIV>
<DIV class=petition_text_box>
<P><STRONG>PETITIE</STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>
<DIV class=contents_label>Wij</DIV>
<DIV class=contents_label>&nbsp;</DIV>
<P class=medium>Platform <A href="http://www.aardeboerconsument.nl/"><FONT color=#336699>Aarde Boer Consument</FONT></A> (Afrika-Europa Netwerk, Boerengroep Wageningen, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, XminY Solidariteitsfonds), Milieudefensie, ontwikkelingsorganisatie ICCO, e.a.</P>
<DIV class=contents_label>constateren</DIV>
<DIV class=contents_label>&nbsp;</DIV>
<P class=medium><I>- dat het huidige geliberaliseerde landbouw- en voedselsysteem vooral ten goede komt aan multinationals die toegang willen tot de goedkoopste grondstoffen en nieuwe markten; <BR>- dat boeren wereldwijd hiervan de dupe zijn omdat zij onder de kostprijs moeten produceren en vaak gedwongen worden hun bedrijf te beŽindigen, wat de mondiale en Europese voedselzekerheid in gevaar brengt; <BR>- dat dit tevens een milieu- en diervriendelijke voedselproductie onmogelijk maakt; <BR>- dat Europa teveel beslag legt op natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden voor luxe producten zoals veevoer en biobrandstoffen. Dit gaat ten koste van de bestaanszekerheid van boeren en inheemse volkeren, en ten koste van natuurgebieden; <BR>- dat dit landbouwsysteem te veel fossiele brandstoffen verbruikt en bijdraagt aan klimaatverandering. </I></P>
<P class=medium>&nbsp;</P>
<P class=medium></P>
<DIV class=contents_label>en verzoeken</DIV>
<DIV class=contents_label>&nbsp;</DIV>
<P class=medium>om een beter Europees Voedsel- en Landbouw beleid. Dat beleid:</P>
<P class=medium>1 beschouwt <B>voedsel</B> als een <B>eerste levensbehoefte en een mensenrecht niet slechts als een handelsobject </B>.</P>
<P class=medium>2 geeft prioriteit aan de <B>instandhouding</B> van een <B>landbouw overal in Europa</B> waarin boeren voedsel produceren op gezinsbedrijven en zorgen voor het platteland. Dat is niet mogelijk zonder eerlijke en stabiele landbouwprijzen die hen en de agrarische medewerkers een eerlijk inkomen bezorgen en de consumenten faire prijzen garanderen. Dit vereist een flexibele marktregulering.</P>
<P class=medium>3 kiest zoveel mogelijk voor de <B>productie van voedsel en veevoer in Europa</B> en gaat binnen de internationale handel in landbouwproducten prioriteit geven aan de principes van gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid. Het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid mag de <B>voedsel- en landbouwsystemen in andere landen niet schaden</B>.</P>
<P class=medium>4 verzekert de <B>boeren en hun medewerkers ook in Midden- en Oost Europa</B> van eerlijke, niet discriminerende werkomstandigheden, en bevordert eerlijke en gelijke toegang tot landbouwgrond.</P>
<P class=medium>5 <B>respecteert het milieu</B> zowel hier als in andere werelddelen, beschermt de biodiversiteit en de eindige voorraden landbouwgrond en water, en zorgt dat het dierenwelzijn toeneemt en het gebruik van fossiele brandstoffen afneemt. </P>
<P class=medium>6 zorgt ervoor dat de <B>machtsconcentratie in de voedselverwerkende industrie en de detailhandel</B>, en hun invloed op wat geproduceerd en geconsumeerd wordt afnemen. Zij bevordert voedselsystemen waarin de afstand tussen boeren en consumenten verkleind wordt. </P>
<P class=medium>7 zorgt voor <B>transparantie</B> door de hele voedselketen, zodat burgers weten hoe hun voedsel geproduceerd wordt, waar het vandaan komt, wat erin zit en hoe de prijs die consumenten betalen samengesteld is. </P>
<P class=medium>8 bevordert <B>gezonde eetpatronen</B> en gaat zich meer richten op de consumptie van plantaardig voedsel. De cultureel bepaalde eetgewoontes van Europese bevolkingsgroepen worden gerespecteerd. </P>
<P class=medium>9 bevordert de productie van <B>lokale seizoensproducten</B> van goede kwaliteit, waardoor burgers zich weer verbonden voelen met hun voedsel en de voedselproducenten. </P>
<P class=medium>10 zorgt dat <B>kinderen</B> de vaardigheden en kennis leren waarmee je gezond en voedzaam eten kun produceren, klaarmaken en ervan kunt genieten.</P>
<P class=medium><BR><I>Het streven is om de petitie rond 16 oktober (Wereldvoedseldag) aan te bieden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. <BR>Deze petitie is onderdeel van een Europa-brede actie, zie: <A href="http://www.europeanfooddeclaration.org/">http://www.europeanfooddeclaration.org/</A>&nbsp;</I></P></DIV>


      More information about the Duurzaamlijst mailing list