[Duurzaamlijst] Fwd: persbericht [m.kuipers op gaiasira.nl]

Omslag omslag op omslag.nl
Wo Mrt 17 17:13:10 CET 2010


Op 16-03-10 22:39:37 schreef Marijke Kuipers:

Geachte heer/mevrouw,


Marja de Vries en Herman Wijffels bij seminar ‘Systeem verandering: 
komen Duurzaamheid en Spiritualiteit erin samen?’

Wageningen, 16 maart 2010 – Op 6 april 2010 organiseert 
duurzaamheidsplatform Gaia Sira een seminar met het thema 
‘Systeemverandering: komen duurzaamheid en spiritualiteit erin samen?’ 
Op het seminar geven Marja de Vries (biologe en schrijver) en Herman 
Wijffels (hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering) hun 
visie weer.

Samenlevingen in balans zijn stabiele, florerende en vreedzame 
samenlevingen, die duizenden jaren in harmonie met zichzelf en hun 
omgeving - dus ook met de natuurlijke omgeving – kunnen bestaan. Maar 
in onze westerse cultuur kennen we een lange geschiedenis van keuzes 
die niet in overeenstemming zijn met de natuurlijke, universele 
wetmatigheden. Het gevolg hiervan is een proces dat leidt tot een 
almaar grotere onbalans, waarin vele zaken verre van optimaal verlopen 
en eigenlijk alles steeds meer moeite kost.

Wat is ervoor nodig om onze samenleving weer in balans te krijgen? Wat 
zijn de universele wetmatigheden die hierbij een rol spelen en hoe ziet 
dat nieuwe wereldbeeld eruit? Biologe en schrijver Marja de Vries en 
hoogleraar Herman Wijffels gaan hier tijdens het seminar 
‘Systeemverandering: komen duurzaamheid en spiritualiteit erin samen?’ 
uitvoerig op in. Marja de Vries zal ingaan op de inhoud van haar eerste 
boek: 'De Hele Olifant in Beeld' en ook alvast vooruitlopen op haar 
nieuwe boek over ‘Samenlevingen in Balans’; hoogleraar Herman Wijffels 
zal zijn reactie en visie hierop geven.


Het seminar vindt op 6 april, van 13.00 tot 18.00 uur plaats in 
cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen. Het is het vierde en 
laatste seminar in een reeks over Duurzaamheid en Spiritualiteit. 
Eerdere seminars werden gehouden in De Kleine Aarde (Boxtel), 
Kraaybeekerhof (Driebergen), en Rhederoord (de Steeg), en Antropia 
(Driebergen).

Kosten per keer:
Voor deelnemers namens een bedrijf/organisatie: euro 136, voor 
particulieren euro 60 per keer. Opgeven kan via info op gaiasira.nl


More information about the Duurzaamlijst mailing list