[Duurzaamlijst] Persconferentie dinsdag 16 maart: Nederland krijgt nieuwe energie

Boyd Noorda, Socia Media mailinglists2008 op sociamedia.nl
Ma Mrt 15 16:04:41 CET 2010


------- Forwarded message follows -------
From:	"Marco Witschge"
Date sent:	Mon, 15 Mar 2010 09:13:46 +0100
Organization:	Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen

Nederland krijgt nieuwe energie

Ons land heeft nieuwe energie nodig voor welvaart en welzijn in de 21e 
eeuw, vanwege de aanzienlijke economische en ecologische risico´s van onze 
huidige energiehuishouding. Onderzoek toont aan dat omvangrijke 
energiebesparing rendabel is en een versnelde omschakeling naar volledig 
hernieuwbare energie technisch mogelijk is. De uitdaging is om de juiste 
maatschappelijke en economische voorwaarden voor deze omslag te creëren.  

Vanwege het nationale belang hebben de partijcommissies voor duurzame 
ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, 
SGP en VVD in de afgelopen maanden het initiatief genomen voor een 
partijoverstijgend voorstel voor een versnelde energietransitie getiteld 
Nederland krijgt nieuwe energie. Een voorstel dat ontwikkeld is met 
bijdragen van onder andere McKinsey & Company, Boston Consulting Group, 
KEMA, CE Delft, UCAD en PBL en brancheorganisaties Bouwend Nederland, 
UNETO-VNI en EVO.  

Op dinsdag 16 maart zal het voorstel Nederland krijgt nieuwe energie 
worden aangeboden aan de fractievoorzitters in Internationaal Perscentrum 
Nieuwspoort in Den Haag. Bij deze persconferentie zijn ook 
vertegenwoordigers van diverse brancheorganisaties en NGO´s aanwezig. De 
bijeenkomst is in Wandelganger II en deze begint om 13.30 uur (ontvangst 
vanaf 13.00 uur).  

U bent van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Wij 
horen graag uiterlijk maandag 15 maart (18.00 uur) of u de bijeenkomst 
wilt bijwonen. U kunt uw aanmelding mailen naar 
info op duurzaamheidsoverleg.nl of telefonisch doorgeven via 06-21594387.  
------- End of forwarded message -------
More information about the Duurzaamlijst mailing list