[Duurzaamlijst] Uitnodiging voor bijeenkomst over klimaatacties (vrijdag 12 maart)

flip flippi op xs4all.nl
Zo Mrt 7 20:53:51 CET 2010


Uitnodiging voor bijeenkomst over klimaatacties (vrijdag 12 maart)

Doel van vergadering: kiezen verder uitwerken van een klimaatcampagne
voor het komend jaar.

Locatie: XminY-kantoor, De Wittenstraat 43-45, Amsterdam

Aanvang 18:30 (voor wie wil is er eten om 18:00)

Na de klimaattop afgelopen december in Kopenhagen hebben er al twee
relatief kleine bijeenkomsten plaatsgevonden om te bedenken hoe we in
Nederland verder kunnen met de radicale klimaatbeweging. Dit waren
nuttige bijeenkomsten, maar het werd nog niet concreet genoeg om ook
werkelijk aan de slag te gaan. Op 12 maart willen aan de hand van drie
concrete voorstellen knopen doorhakken.

Als belangrijk onderdeel van de bijeenkomst zullen we proberen het
draagvlak voor de mogelijke campagnes te peilen, zowel onder de
deelnemers van de vergadering, als ook onder andere mogelijk te
mobiliseren groepen en individuen.

Op 12 maart zal er niet veel tijd voor ideologische discussies. In het
algemeen volgen we met het netwerk in Nederland de lijn van het
internationale Climate Justice Action netwerk dat een zeer kritische
houding aanneemt t.a.v. economische groei en zogenaamde
groen-kapitalistische oplossingen. De mensen het minst hebben
bijgedragen aan de klimaatcrisis, worden er meestal het zwaarst door
getroffen. We willen solidariteit met de meest kwetsbaren. We moeten
samen een sterke Klimaatbeweging opbouwen en niet verwachten dat de
overheid of het bedrijfsleven met werkelijke oplossingen komen.
“System change, not climate change!” (zie
http://www.climate-justice-action.org voor de doelstellingen en
principes)

Het is wel belangrijk dat er voldoende mensen naar de vergadering
komen, of eventueel vooraf laten weten aan wat voor campagne ze
acties mee zouden willen helpen. Zonder een hoop hulp en draagvlak
gaat geen enkele van de onderstaande plannen van de grond komen.

Voor vragen of opmerkingen over de avond kun je terecht bij
cop15mobilisatie op riseup.net

Agenda:

18:00 mogelijkheid een hapje te eten. (vanaf half 6 kun je binnenlopen)

18:30 (5 min.) Welkom en introductie

18:35 (10 min.) Voorstel rondje.

18:45 (10 min) Uitkomsten vorige vergadering.

18:55 (20 min.) Presentatie campagne idee 1: Kolen

Iedereen kent de link tussen het gebruik van kolen en de uitstoot van
broeikasgassen. Na bruinkool is de smerigste brandstof die je kunt
bedenken. Minder bekend is mogelijk de grote rol die Nederland hierbij
speelt. Niet alleen staan er veel kolencentrales en worden er op het
moment nog meer gebouwd, maar Rotterdam is ook een belangrijke haven
voor de overslag en doorvoer naar bijvoorbeeld Duitsland.

19:15 (20 min.) Presentatie campagne idee 2: Dierlijke producten

De landbouw is verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de
uitstoot van broeikasgassen. Vooral de productie van vlees en zuivel
is desastreus. Belangrijk zijn hier de methaanuitstoot door de dieren
en de ontbossing voor extra land voor de productie van veevoer. De
dierindustrie in Nederland is enorm. Veevoer komt binnen in de havens
en het land staat vol steeds grotere stallen.

19:35 (20 min.) Presentatie campagne idee 3: Vliegveld Twente

Enschede en het ministerie van Verkeer (van griezel Eurlings) willen
de voormalige luchtmachtbasis Twente ombouwen tot een vliegveld voor
goedkope chartervluchten. Als die daarheen gaan kan ook Schiphol weer
groeien. Vliegen is vies en decadent en het plan gaat ten kosten van
bos en geeft een hoop lawaai.

Na de presentaties is er ruimte voor vragen en aanvullingen. Discussie
komt later.

19:55 (10 min.) eerste pauze

20:05 (20 min.) Analyse mobilisatiemogelijkheden.

Met wie willen we een campagne organiseren? En wie hopen we dat er
uiteindelijke allemaal mee gaan doen? Ook de campagne plannen besteden
al aandacht aan dit punt.

20:25 (35 min.) Kiezen campagne

Valt er één keuze te maken waar het grootste deel van de aanwezigen
actief aan mee zou willen helpen? Zijn er andere interessante
actievormen te bedenken waarbij we deze thema; s kunnen combineren? in
elk geval moet er een realistisch plan uitkomen waarmee we concreet
aan de slag kunnen.

21:00 (10 min.) Tweede pauze

21:10 (50 min.) Uitdiepen gekozen campagne.

21:50 (10 min.) Nieuwe afspraken maken voor vergadering en afsluiten.
(15 min. | 22:05)

22:00 Einde

En dan nog gezamenlijk een biertje drinken om nog wat briljante
actieplan te bedenken.


More information about the Duurzaamlijst mailing list