[Duurzaamlijst] Campagne rond lokaal voedsel en VersVoko's

Omslag omslag op omslag.nl
Di Jun 29 20:47:58 CEST 2010


Beste lezer, 

A SEED start deze zomer met een landelijke campagne rond lokaal
voedsel. In navolging van de succesvolle Voedselteams in BelgiŽ, wil A
SEED ook in Nederland impulsen geven voor lokale voedselproductie- en
distributienetwerken, via de VersVoko. 
Ook voor al bestaande lokale initiatieven en bijv. Transition Town-groepen 
liggen hier interessante mogelijkheden voor concrete actie en/of nieuwe 
vormen van samenwerking. 

Een Voedselteam is een groep mensen die bij elkaar in de buurt wonen,
die gezamenlijk verse groenten, fruit, brood, zuivel en
Wereldwinkelproducten aankopen bij producenten in de eigen streek. Elk
team kiest zijn eigen producenten en regelt onderling de inkoop en
distributie.
Een zeer informatief filmpje over Voedselteams in Vlaanderen:
http://www.voedselteams.be/content/infovideo

In BelgiŽ bestaan inmiddels al meer dan 100 VoedselTeams. In Nederland
zijn nog geen VersVoko’s, maar er is wel interesse.  En bovendien zijn
er al allerlei lokale initiatieven, waarbij een VersVoko wellicht een
interessante en concrete aanvulling kan zijn.

Meer over de VersVoko's:
http://www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=753&Itemid=298

A SEED wil in Nederland graag VersVoko’s van de grond mee helpen
tillen, georganiseerd in kleine groepen met buren, collega’s of lokale
Transition Town groepen. De komende maanden zal A SEED
informatiebijeenkomsten verzorgen. Er zijn al enkele data bekend:

- op zaterdag 28 augustus organiseert Omslag Werkplaats voor Duurzame
Ontwikkeling in Eindhoven een Aanloopdag over VersVoko’s, met
medewerkers van A SEED.en een betrokkene bij de Voedselteams in
Belgie. Meer over deze dag (vooraf aanmelden!):
http://www.omslag.nl/aanloop.htm#28augustus2010

- op zaterdag 2 oktober organiseren Omslag en A SEED een landelijke
informatiedag over lokale voedselproductie en VersVoko’’s, bij
leefgemeenschap De Hobbitstee in Wapserveen (Drenthe).
Meer info over deze dag volgt z.s.m. Noteer de datum alvast.

- Ergens in september wil TT De Pijp in Amsterdam een infobijeenkomst
over VersVoko's organiseren.

Zodra er meer data bekend zijn, zal ik die hier weer melden. Houd
intussen zelf ook de website van A SEED in de gaten:
http://www.aseed.net

Met vriendelijke groet,
Omslag,

Marta Resink

-- 

,,Never doubt that a small group thoughtful, committed citizens can
change the world. Indeed - it's the only thing that ever does''. 
(Margaret Mead).


More information about the Duurzaamlijst mailing list