[Duurzaamlijst] Fwd: Bouw Aardehuizen Olst weer een stap dichterbij

Omslag omslag op omslag.nl
Wo Jun 16 17:28:27 CEST 2010


Beste mensen.

Onderstaand persbericht: ter info en inspiratie.


--------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Omslag - Nieuws <nieuws op omslag.nl>
Datum: 16 juni 2010 15:07
Onderwerp: Bouw Aardehuizen Olst weer een stap dichterbij
Aan: Verzendlijst Media Algemeen <list op omslag.nl>


(16 juni 2010 - Bericht van Vereniging Aardehuis)

P E R S B E R I C H T

Bouw Aardehuizen Olst weer een stap dichterbij

Olst-Wijhe, 16 juni 2010 -
Op maandag 21 juni vindt een bijzondere ondertekening
plaats tussen Vereniging Aardehuis, SallandWonen en de
gemeente Olst-Wijhe. Dan worden de overeenkomsten ondertekend
waarin de genoemde partijen hun samenwerking uitspreken voor
de ontwikkeling van het project Aardehuizen in Olst. Een
uniek project dat de belangstelling van de internationale
bouwwereld zal trekken. Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit
dat het bouwen van 25 Aardehuizen haalbaar is in Olst en
alle partijen werken nu samen om dit te bewerkstelligen.

Wethouder Cor van den Berg, directeur van SallandWonen, Ed
Penninks en voorzitter van de vereniging Aardehuis, Paul
Hendriksen geven met hun handtekening en een symbolische
handeling het startsein voor de laatste voorbereidingfase.
Hendriksen over dit samenwerkingsverband: “Het vraagt visie
en ondernemingszin om een dergelijk project te willen
aangaan. Deze gemeente en woningcorporatie laten zien dat zij
daarover beschikken.”

Strenge regels

Een Aardehuis is een op de Nederlandse omstandigheden
aangepast concept dat internationaal beter bekend staat als
‘Earthship’. Sinds eind jaren ’70 van de vorige eeuw
zijn daarvan wereldwijd ruim 1.000 gebouwd, met een
concentratie in de Verenigde Staten, waar de bedenker en
architect Michael Reynolds woont. Europa telt slechts een
handjevol Earthships, en in Nederland zijn nog geen
Aardehuizen gerealiseerd als woning. Alleen Zwolle legde
vorig jaar de laatste hand aan een Earthship, dat fungeert
als theehuis. Om er te kunnen wonen, moeten allerhande
strenge bouwvoorschriften worden nageleefd. Omdat een
Aardehuis zo sterk afwijkt van die regels, werden woonhuizen
volgens dit concept lange tijd als onmogelijk beschouwd in de
Nederlandse context. Met het afronden van een
haalbaarheidsstudie heeft Vereniging Aardehuis samen met zijn
partners aangetoond dat het wel degelijk kan. Voor de
gemeente en de woningcorporatie voldoende aanleiding om te
tekenen voor samenwerking.

Uniek

Behalve dat er nog geen Aardehuis als woning in Nederland
staat, is het project wereldwijd uniek omdat er nog nooit in
een geconcentreerde periode van twee jaar tijd een hele wijk
van Aardehuizen is gebouwd. En ook de bouw zelf heeft
kenmerken die in Nederland zeer ongewoon zijn: het grootste
deel van het werk wordt gedaan door de toekomstige bewoners
zelf, met hulp van honderden vrijwilligers. De organisatie
schat in dat er gedurende de twee bouwjaren in totaal tussen
de 500 en 600 vrijwilligers op de bouwplaats bezig zullen
zijn, begeleid en gehuisvest moeten worden. Een logistieke
uitdaging op zichzelf. Het Aardehuis-concept is qua
materiaalgebruik eveneens uitzonderlijk. De dragende muren
worden gebouwd van met zand gevulde, keihard aangestampte
autobanden, en de binnenmuren kunnen eveneens van allerhande
afvalmaterialen worden gemaakt. Alles wordt afgewerkt met
leem, waardoor de vormen van een Aardehuis doen denken aan de
organische bouwstijl van beroemde architecten als Gaudí en
Hundertwasser.

De woningen maken optimaal gebruik van de zon: ze zijn met
hun lange zijde op het zuiden gericht en bestaan aan die kant
geheel uit een glaswand. De overige zijden zijn ingepakt in
een dikke aarden wal. De massa van deze aarde samen met de
massieve muren vormt een natuurlijke opslagbuffer voor
zonnewarmte, die in koude tijden naar de binnenruimte wordt
afgegeven. Eenmaal gebouwd, hebben de bewoners van een
Aardehuis in principe geen kosten meer aan nutsvoorzieningen.
Elektriciteit en warm water wordt verkregen via zonnepanelen.
Het Aardehuis vangt regenwater op en filtert dit tot
drinkwaterkwaliteit. Ook de zuivering van afvalwater neemt
het gebouw zelf voor zijn rekening.

Voor elke beurs

Vereniging Aardehuis wil met het project tevens een
statement neerzetten wat betreft de kosten van ecologisch
verantwoord bouwen en wonen. “We hebben in onze
doelstellingen opgenomen dat we willen bouwen voor elke
beurs.Vandaar ook dat we via deelname van SallandWonen ruimte
hebben voor een aantal huurwoningen Maar ook voor
particulieren zijn we geslaagd, want de stichtingskosten per
woning zitten tussen de € 170.000 en € 200.000,- all
in. Bovendien proberen we de installaties voor elektra en
water nog collectief apart te financieren, waardoor de kosten
per woning per huishouden rond de € 150.000 gaan
uitkomen”, licht initiator Paul Hendriksen toe.

Informatiebijeenkomsten

Naast de woningen staan ook een bezoekers- en cursuscentrum
en een gemeenschapshuis op de planning. Eind 2012 wil de
vereniging het laatste Aardehuis opleveren. Voor de meeste
woningen zijn al bewoners gevonden, maar de vereniging is
voor nog enkele woningen op zoek naar toekomstige bewoners.
Voor wie daarin belangstelling heeft, staat nog een
bijeenkomst op planning op 2 juli a.s. Meer algemeen
geďnteresseerden worden op 18 juni al bediend. Dan houdt de
vereniging in Deventer een informatieavond over het
project.

Wie meer informatie wil, kan zich melden via
http://www.aardehuis.nl of email op aardehuis.nl.

-------

Noten voor de pers

(knip)


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Vereniging Aardehuis

-- 

-- Lees ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer!
-------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling -
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven -
omslag op omslag.nl - 040-2910295 - http://www.omslag.nl
-------------------------------More information about the Duurzaamlijst mailing list