[Duurzaamlijst] nternationale conferentie "Patents on Seeds - The Turning Point?" - Muenchen

Zoe Ladio zoladio op gmail.com
Vr Jul 16 18:50:12 CEST 2010


PERSBERICHT

Op maandag 19 juli vindt in Munchen de internationale conferentie
"Patents on Seeds - The Turning Point?" plaats. De conferentie gaat in
op de negatieve impact van het octrooisysteem op de landbouw.
Onderzoekers en wetenschappers, vertegenwoordigers van boeren- en
maatschappelijke organisaties bespreken welke veranderingen
noodzakelijk zijn, welke mogelijkheden openstaan en alternatieve
modellen voor innovatie. Organisator en initiatiefnemer van de
conferentie is de (Europese) No Patents on Seeds-coalitie, waarin
vooraanstaande NGO's zijn verenigd om de verregaande privatisering van
levensvormen een halt toe te roepen.

Aanleiding voor de No Patents-conferentie [1] is een belangrijke
uitspraak van het Europees Octrooibureau in Munchen die binnenkort
wordt verwacht: op 20 juli begint de behandeling van een Hoger Beroep
over twee omstreden patentaanvragen voor bepaalde types broccoli en
tomaten uit gangbare teelt. Deze patentaanvragen worden beschouwd al
een testcase. Worden de patenten toegekend, dan opent dat de deur voor
honderden soortgelijke patentaanvragen van multinationals die
aanspraak maken op de rechten van grote delen van de voedselketen. De
gevolgen voor landbouw en voedselproductie zullen ingrijpend zijn. Op
21 juli is er een publieke hoorzitting over deze zaak bij de EPO.

In de afgelopen tien jaar zijn steeds meer octrooien verleend op
dieren en planten, vooral in de ge´ndustrialiseerde landen. De
ongunstige gevolgen van deze patenten voor boeren, kwekers en
innovatie laten zich steeds duidelijker voelen: de concentratie in de
markt neemt steeds verder toe. Volgens steeds meer boeren, kwekers,
NGO's en zelfs overheden is zelfs een keerpunt bereikt en moeten we
dergelijke patenten afwijzen.

Als kweker van groentezaden heeft Nederland een vooraanstaande positie
in de wereld. Vanuit de branche is vrijwel unaniem bezwaar aangetekend
tegen de octrooiwetgeving die de markt op slot zet en de innovatie en
de vrijheid van boeren, onafhankelijke kwekers en onderzoekers om hun
werk te doen ernstig beperkt. De Nederlandse regering heeft inmiddels
een onderzoek laten verrichten naar kwekersrecht, octrooirecht en de
gevolgen van de Europese regelgeving, geheten "Veredelde Zaken" [2].
De constateringen en aanbevelingen liegen er niet om: de Europese
Richtlijn 98/44 moet worden aangepast. De Minister van LNV wil de
aanbevelingen van het rapport in afgezwakte vorm overnemen, maar de
Tweede Kamer heeft op 1 juli jl. besloten dat vervolgonderzoek en
verdergaande voorstellen noodzakelijk zijn [3]. Een van de
samenstellers van het rapport 'Veredelde zaken' zal spreken tijdens de
conferentie in Munchen.

A SEED [4] volgt de ontwikkelingen op de voet en zal ter plekke zijn
om verslag uit te brengen. Ook zal A SEED deelnemen aan de conferentie
en aan de internationale demonstratie tegen octrooien op planten en
zaden die op 20 juli plaatsvindt bij het Europees Octrooi Buro (EPO)
te Munchen. In april 2010 bracht A SEED de brochure 'Wie wind zaait
zal storm oogsten' uit over monopolievorming in de zaadindustrie. [5]


Noten:
[1] www.no-patents-on-seeds.org/index.phpoption=com_content&task=blogcategory&id=3&Itemid=28

[2] Rapport Veredelde Zaken:
www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640330&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=2000541

[3] Artikel van biologische ketenorganisatie Biologica:
www.gentech.nl/alle_berichten/nederlandse_politiek/debat_over_octrooi_en_kwekersrecht_nog_niet_afgerond

[4] A SEED Europe is een actiegroep die zich inzet voor duurzame
voedselproductie en is onderdeel van de groeiende beweging voor
duurzame landbouw en voedselzekerheid in Europa. Http://www.aseed.net

[5] Download A SEED brochure:
www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=746&Itemid=1&lang=nlMore information about the Duurzaamlijst mailing list