[Duurzaamlijst] Verder na Kopenhagen 30 jan. Amsterdam

Peter / GroenFront! peter op groenfront.nl
Ma Jan 25 09:15:21 CET 2010


30 januari, 13.30 - 18.00  Amsterdam
Witten de Wit straat 43-45,  (XminY)

Verder na Kopenhagen.

English below.


De VN Klimaattop is voorbij. Het compleet inhoudsloze Kopenhagen
Akkoord laat nog maar eens de
failliete elite-besluitvorming en de opportunistische en gevaarlijke
opkomst van "groen" kapitalisme zien.
Het meest hoopgevend aan Kopenhagen was de opkomst van een
internationale klimaatbeweging die bereid is de confrontatie op
te zoeken en systeemverandering te eisen.
Duizenden activisten van over de hele planeet gingen in Kopenhagen de
straat en kwamen in actie.

In een tijd van een groeiende beweging rond "Climate Justice" is het
cruciaal om deze op open directe
actie en " System change not climate change " gebaseerde beweging te
versterken.  Om een radicaal momentum te creëren voor de confrontatie
met de klimaatchaos veroorzaakt door kapitalisme, en om onze
dagelijkse strijd op lokale niveaus verder te brengen.

Daarom roepen we op voor een bijeenkomst om de onderwerpen en
uitdagingen van de in Nederland gebaseerde klimaatbewegingen
te bespreken, inspiratie voor acties te delen en om onze positie te
bepalen in relatie tot de internationale grassroots
netwerken welke uit de Kopenhagen mobilisatie gegroeid zijn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The UN Climate summit - is over. The utterly substanceless Copenhagen
Accord showed once again the bankruptcy of elite
decision-making and the opportunistic and dangerous rise of
'green'capitalism. The most hopeful thing to come from Copenhagen was
the rise of an international climate movement willing to organize
confrontational actions and demanding system change. Thousands of
activists from all over the planet took action on the streets of
Copenhagen.

In a time of increased movement-building around climate justice it is
crucial to strenghten this movement based on open direct action and a
demand for system change. To establish radical momentum to confront
climate chaos caused by capitalism, and to further our everyday
struggles on a local level

Therefore, we call for a meeting to discuss the issues and challenges
of Netherlands-based climate movements; to share inspiration for
action; and determine our position relating to the international
grassroots networks that grew out of the Copenhagen summit
mobilisation.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open (and snacks) at 13.30u
Program with brainstorm on actions and targets, movies and talks.
Closes at 18.00

more info: Peter op groenfront.nlMore information about the Duurzaamlijst mailing list