[Duurzaamlijst] Fwd: [Milieudefensie persbericht] Maatschappelijke organisaties vragen overconsumptie vlees, zuivel en vis aan te pakken

Omslag omslag op omslag.nl
Wo Jan 20 15:21:33 CET 2010


Op 19-01-10 09:43:13 schreef Milieudefensie Persvoorlichting:

Persbericht

Maatschappelijke organisaties vragen overconsumptie vlees, zuivel en 
vis aan te pakken

Een derde minder dierlijke eiwitten in tien jaar
Regelgeving voor verduurzaming voedselproductie

Amsterdam, 19 januari 2010 - Veertien maatschappelijke organisaties op 
het gebied van ontwikkeling, eerlijke handel, milieu, dierenwelzijn en 
natuurbehoud dringen aan op regelgeving die de overconsumptie van 
dierlijke eiwitten ontmoedigt en de veehouderij verduurzaamt. In een 
brief aan de Tweede Kamer stellen de organisaties dat een verlaging van 
de consumptie van vlees, vis, zuivel en eieren met minstens 33 procent 
in 2020, onderdeel moet worden van het kabinetsbeleid. Ook bepleiten 
zij de invoering van regelgeving en financiële prikkels om de 
consumptie en productie van dierlijke eiwitten te verduurzamen.

Op 20 januari vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de Nota 
Duurzaam Voedsel. Both ENDS, Compassion in World Farming, Cordaid, 
Nederlandse Dierenbescherming, Greenpeace Nederland, ICCO, IUCN NL, 
Milieudefensie, Natuur en Milieu, Oxfam Novib, Solidaridad, Varkens in 
Nood, Nederlandse Vegetariërsbond en Wakker Dier roepen de politiek op 
de ambities van dit kabinet om te zetten in meetbare resultaten. “Het 
kabinet erkent de noodzaak tot verduurzaming van onze dierlijke 
eiwitconsumptie, en zegt in de Nota Duurzaam Voedsel over 15 jaar 
koploper te willen zijn. Maar de voornemens blijven steken in mooie 
woorden zoals het ‘verleiden’ en ‘informeren’ van consumenten en in 
vrijblijvende overleggen met bedrijven. In de praktijk blijkt dit 
nauwelijks wat op te leveren.”

De maatschappelijke organisaties roepen op tot het invoeren van het 
‘vervuiler betaalt’ principe, bijvoorbeeld via een BTW verhoging op 
vlees, zuivel, eieren en vis. Ook het stellen van verregaande 
duurzaamheidseisen aan de veehouderij, zoals een verbod op de import 
van veevoer uit recent ontboste gebieden en verduurzaming van de 
visserij via vlootreductie en het instellen van zeereservaten, dragen 
bij aan de aanpak van mondiale problemen.

Uit recent verschenen cijfers van het Productschap Vee, Vlees en Eieren 
blijkt dat Nederlanders opnieuw meer vlees eten. Een zorgwekkende 
ontwikkeling, omdat wij, net als de meeste Westerse landen, al meer 
vlees eten dan goed voor ons én de planeet is. We hebben te kampen met 
grootschalige ontbossing, het uitsterven van soorten, 
klimaatverandering, uitputting van de visbestanden, een ongelijke 
voedselverdeling en onnoemelijk dierenleed. De 
Wereldvoedselorganisatie, het Planbureau voor de Leefomgeving, het IPCC 
en talloze prominente opinieleiders waaronder Al Gore en Paul Mc 
Cartney, geven aan dat vermindering van de vleesconsumptie op de korte 
termijn bijdraagt aan het oplossen van deze wereldwijde crises. De 
maatschappelijke organisaties stellen dat een trendbreuk met ons 
westerse voedselpatroon onvermijdelijk is en zij willen dat de overheid 
hierin de regie gaat nemen.


Voor meer informatie: (knip)
http://www.milieudefensie.nl

Milieudefensie. Een wereld te winnen.
Milieudefensie zet zich sinds 1971 samen met honderden vrijwilligers 
lokaal, landelijk én wereldwijd in voor het oplossen en voorkomen van 
milieuproblemen. De vereniging heeft ruim tachtigduizend leden en 
donateurs, een eigen jongerenorganisatie (JMA) en is lid van het 
wereldwijde netwerk van milieuorganisaties Friends of the Earth 
International. www.milieudefensie.nl www.jma.org www.foei.org

---
Voor informatie over andere nieuwsbrieven en mailinglijsten, en voor 
aanwijzingen over de gebruiksmogelijkheden:
http://www.milieudefensie.nl/wwsMore information about the Duurzaamlijst mailing list