[Duurzaamlijst] Fwd: Naar coherent en eerlijk handelen: een reactie op het WRR rapport 'Minder pretentie, meer ambitie' [emma.herman op fairfood.org]

Omslag omslag op omslag.nl
Di Jan 19 19:36:54 CET 2010


Op 19-01-10 12:33:04 schreef Fairfood International:

Naar coherent en eerlijk handelen

Persbericht
Amsterdam, 19 januari 2010

Fairfood International reageert op het WRR rapport ‘Minder pretentie,
meer ambitie: ontwikkelingshulp die verschil maakt’.


In haar rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’ stelt de WRR dat het
ontwikkelingsbeleid zich duidelijker dient te oriŽnteren op grote
mondiale vragen. Volgens Fairfood is een van die grote mondiale vragen
hoe handel kan leiden tot duurzame ontwikkeling en welke rol het
bedrijfsleven hierin moet spelen.Mondiale ontwikkeling

De WRR stelt dat de focus van ontwikkelingsbeleid moet verschuiven van
directe armoedebestrijding naar het adresseren van de structuren die
duurzame ontwikkeling in de weg staan. Dat vereist coherent beleid van
de Nederlandse overheid ten aanzien van handel en ontwikkeling.Structurele oplossing

Zolang van overheidswege de voorwaarden niet zijn gecreŽerd voor
eerlijke internationale handel, zal Fairfood bedrijven blijven aansporen
om hun productie- en handelsmethoden te verduurzamen. Gelukkig zijn er
steeds meer bedrijven die op deze manier deel willen zijn van de
structurele oplossing voor extreme honger en armoede.Lees de uitgebreide reactie op het Fairfood Blog.

___________________________________________________________________
Noot voor de redactie

Voor meer informatie en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met
Emma Herman: 06 27 24 47 38, emma.herman op fairfood.org, www.fairfood.org

Fairfood International
Fairfood International is een internationale campagne- en
lobbyorganisatie zonder winstoogmerk, die de voedingsmiddelenindustrie
aanspoort haar merkproducten te verduurzamen. Zo wil Fairfood een
bijdrage leveren aan de bestrijding van wereldwijde honger en armoede.More information about the Duurzaamlijst mailing list