[Duurzaamlijst] Hoe duurzaam is de politiek?

ravage op antenna.nl ravage op antenna.nl
Di Dec 28 20:14:12 CET 2010


Twitteren op de vulkaan

Het klimaatprobleem is niet op te lossen zonder geheel andere ideeŽn 
over groei, vooruitgang, welvaart en welzijn. Hoewel de noodzaak tot 
aanpak bekend is, hadden regering, oppositie, overheid en machthebbers 
het afgelopen jaar vooral oog voor economie en welvaart. "Voelen 
jullie dan helemaal geen vulkaan rammelen aan je botten of rommelen in 
je hoofd?"

Zonder druk van onderop hoef je op de politiek niet te rekenen. Het is 
dus geen wonder dat met het aantreden van de drie sterke mannen in Den 
Haag het thema natuur en milieu - waar ter wereld dan ook - voorlopig 
heeft afgedaan, zoals oud-minister Winsemius (VVD) op de dag na 
Kerstmis in een radioprogramma vaststelde.

Ook de andere partijen geloven het wel. Van de vijftien voorstellen in 
The Green Deal (2008) van GroenLinks is niets meer vernomen. De partij 
stuurde nog wel een onervaren Kamerlid naar de Klimaattop in Cancun 
eerder deze maand, maar zij wist na afloop slechts te melden dat het 
resultaat 'redelijk ambitieus' was. Partijleider Cohen zit nog te 
broeden op ideeŽn, zoals hij onlangs het weekblad Vrij Nederland 
toevertrouwde in een diepte-interview, en zelfs een splinter als de 
Partij voor de Dieren, die toch van huis uit moet begrijpen wat de 
kern van de zaak is, houdt zich gedeisd.

Het minste dat je in deze situatie als burger en kiezer - over een 
paar maanden is het weer zo ver - zou mogen eisen is duidelijkheid. 
Waar staan jullie nou eigenlijk? Regering, oppositie, overheid, 
machthebbers en machtzoekenden.

Diep in je hart moeten jullie toch toegeven dat 'duurzaamheid', als je 
het serieus opvat, niet slechts een economische aangelegenheid is maar 
iets dat heel diep doordringt in mens en samenleving. Dat het gaat om 
niet minder dan een totale omwenteling in ons denken en doen, te 
vergelijken met het proces dat in onze geschiedenis de Verlichting 
heet. Hoe komt het dan dat jullie daar zo benepen en angstvallig mee 
omgaan?
Bekrompen

Is de nood nog niet hoog genoeg gestegen? En dan denk ik niet meteen 
aan de stijging van de waterspiegel, al verwachten we wel dat jullie 
dat serieus aanpakken. Integendeel, het zit ons juist helemaal niet 
lekker dat jullie op zo'n bekrompen manier omgaan met die 
klimaatverandering. Het klimaatprobleem is niet op te lossen zonder 
geheel andere ideeŽn over groei, vooruitgang, welvaart en welzijn, 
kortom ontwikkeling in de breedste zin van het woord.

Hoe lang weten jullie al dat de gangbare macro-economie, waarop jullie 
je baseren, een vertekend beeld hanteert van onze maatschappelijke 
werkelijkheid? Dat er weeffouten in opgesloten liggen, die 
duurzaamheid in de weg staan en die ons telkens en telkens weer in de 
problemen brengen?


Lees het opiniestuk van Theo Ruyter integraal, en schroom niet te 
reageren in het gastenboek:
http://www.ravagedigitaal.org/2010/41/artikel.php


Webzine Ravage: http://www.ravagedigitaal.orgMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst