[Duurzaamlijst] Fwd: Cursus Economie voorbij de crisis

Omslag omslag op omslag.nl
Vr Aug 6 11:05:05 CEST 2010


Cursus: Economie voorbij de crisis.

Vanaf 8 oktober wordt aan de Universiteit van Tilburg een cursus gegeven
over de economie, de crisis en de 'Fair & Green Deal' die als oplossing
voor de crisis wordt voorgesteld. De cursus beslaat acht opeenvolgende
(vrijdag)middagsessies en u kunt zich daar nu voor aanmelden.

Het zal niemand ontgaan zijn dat we turbulente tijden doormaken als het om
de economie gaat. In het najaar van 2008 brak de kredietcrisis definitief
door en sleurde de hele wereld mee in een depressie die we nog lang niet
te boven zijn. Daarnaast woeden er crises op het gebied van energie en
klimaat, grondstoffen en voedsel die voor grote milieuschade en menselijk
leed zorgen. Al deze crises werken op elkaar in. Een zogenaamd herstel van
de economie zal, indien de omstandigheden onveranderd blijven,
bijvoorbeeld onherroepelijk leiden tot een stijging van de prijzen van
fossiele brandstoffen en van voedsel.

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie, pleit al jaren voor
ingrijpende en structurele maatregelen die leiden tot een 'duurzame en
solidaire weg uit de crises'. In december 2009 werd de Fair & Green Deal'
(F&GD) uitgebracht; waarin gedetailleerde voorstellen voor een
urgentieprogramma worden gedaan. (zie http://www.alliantiefairgreendeal.org).
Rond deze voorstellen is vervolgens de alliantie voor een Fair & Green
Deal ontstaan.

Maar de problematiek van economie en crisis is allerminst eenvoudig. Zowel
'het probleem' als de mogelijke oplossingen bevinden zich vaak in een
abstracte en ontoegankelijke wereld van beroepspolitici en -deskundigen.
Toch is het broodnodig dat burgers zich 'van onderaf' met de problematiek
bezig houden en druk uitoefenen. We hebben immers gezien wat er gebeurt
als dat niet of te weinig gebeurt.

Om goed te begrijpen wat er aan de hand is met de reguliere economie en
waarom we bepaalde alternatieven en maatregelen voorstellen, wordt in het
najaar een uitgebreide cursus Fair & Green Deal gegeven. De cursus is
bedoeld voor  kaderleden uit sociale bewegingen en NGO's aangesloten bij
de Alliantie F&GD, en voor overige belangstellenden.

De cursus wordt gegeven aan de Universiteit van Tilburg, maar is voor
iedereen toegankelijk. De cursus bestaat uit acht wekelijkse sessie van
twee uur. Zij begint met een sessie over de achtergronden, denkwijze en
algemene doelstellingen van de F&GD. Vervolgens worden gedurende zes
sessies de zeven hoofdstukken van voorstellen behandeld. De cursus wordt
afgesloten met een sessie over mogelijke te volgen
veranderingsstrategieen. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met
HOVO Brabant Seniorenacademie maar staat open voor deelnemers van alle
leeftijden. Het niveau van de cursus is vergelijkbaar met HBO niveau. Het
aantal deelnemers is maximaal 25.

De cursus zal op 8 oktober beginnen en steeds op een vrijdagmiddag zijn
van 14.45 -16.30 uur.
Aan de basis van de cursus zal een werkboek liggen. In het werkboek wordt
verwezen naar teksten in het Nederlands en Engels die digitaal beschikbaar
zijn. De cursus zal 'vraaggestuurd' zijn, dat wil zeggen dat de deelnemers
van tevoren vragen opstellen die de docenten tijdens de sessie zullen
beantwoorden.

Deelname aan de cursus kost E. 181,- exclusief lesmateriaal Wanneer u
woonachtig bent in Brabant en een besteedbaar inkomen heeft lager dan 
E. 1.250,- per maand, kunt u een beroep doen op het studiefonds Sed Vitae en
50% reductie ontvangen
Een uitgebreid overzicht van het programma, de docenten en de lesstof, is
te vinden op:
http://www.hovobrabant.nl/?nid=1211&oid=e5628ca3-01c7-4d44-8389-5d4ec670eca3
Informatie over de wijze van inschrijven vindt u op de website of u kunt
mailen naar: info op hovobrabant.nl of bellen: 013-4668119. (wegens vakantie
niet bereikbaar tot 16 augustus)

Deze informatie is ook te vinden op http://www.platformdse.org en op
http://www.alliantiefairgreendeal.org


_______________________________________________
Groeistuip
Afmeldingen/wijzigingen van uw abonnement: https://mailing.economischegroei.net/mailman/listinfo/groeistuip
INHOUDELIJKE Reacties s.v.p. naar: info op economischegroei.net
More information about the Duurzaamlijst mailing list