[Duurzaamlijst] Kwekersvrijstelling op plantoctrooien gaat voedselmonopolie niet tegen

Linda Coenen linda op aseed.net
Vr Apr 30 17:00:13 CEST 2010


A SEED Europe - persbericht 29 april

Kwekersvrijstelling op plantoctrooien gaat voedselmonopolie niet tegen

  Vorige week kondigden de ministers Verburg van LNV en Van der Hoeven 
van EZ aan een wetsvoorstel te gaan voorbereiden om een beperkte 
kwekersvrijstelling op te nemen in de Rijksoctrooiwet 1995 [1]. 
Brancheorganisatie Plantum NL reageerde positief op dit voornemen [2]. 
Echter, een dergelijke beperkte uitzondering op octrooien op levende 
organismen voor plantenveredelaars voldoet in de ogen van actiegroep A 
SEED Europe volstrekt niet [3]. Het gaat de  ongewenste 
machtsconcentratie in landbouw en voedselvoorziening niet tegen. Grote 
agro/chemie multinationals als Monsanto maken gebruik van patenten om de 
voedselproductie keten van zaadje tot tomaat tot varkenslap in handen te 
krijgen. A SEED is aangesloten bij de internationale coalitie 'No 
Patents on Seeds' die  waarschuwt tegen deze ontwikkelingen [4] .

Monsanto Claimt Vlees
Multinationale zaadbedrijven volgen een consequente strategie om 
controle over de elementaire productiemiddelen voor voedsel te 
verkrijgen. Zoals blijkt uit recent onderzoek [5] zijn niet alleen 
genetisch gemanipuleerde planten, maar meer en meer ook conventioneel 
veredelde gewassen doelwit van patentmonopolies: Internationale 
octrooiaanvragen in deze sector schieten als paddenstoelen uit de grond, 
met een verdubbeling in de afgelopen 3 jaar. Verder zijn multinationals 
bezig hun macht over de gehele keten van de voedselproductie uit te 
breiden naar voeder voor dieren en levensmiddelen als vlees. Een 
octrooiaanvraag van Monsanto (WO2009097403) betreft ook spek en steaks 
afkomstig van varkens die zijn gevoed met gepatenteerde gentechgewassen 
van Monsanto. Een soortgelijk patent is in maart 2010 aangevraagd voor 
vis uit aquacultuur (WO201027788). Verreikende octrooien op 
voedingsmiddelen zijn al verleend: Monsanto ontving in 2009 een Europees 
octrooi (EP 1356033), dat de productieketen van levensmiddelen uit de 
zaden van genetisch gemanipuleerde planten tot voedingsproducten, zoals 
meel en olie bestrijkt.

"Er is een proces gaande waarin multinationals proberen om toenemende 
controle van de gehele keten van de voedselproductie te krijgen. 
Consumenten, boeren en producenten van levensmiddelen zitten allen 
gevangen in dezelfde val. Dit moet worden beschouwd als een immorele 
poging om misbruik te maken van octrooirecht. Het bedrijf Monsanto is op 
weg naar het maximaliseren van de winst door het indienen van patenten 
op voedsel terwijl op hetzelfde moment een miljard mensen honger lijden, "

Zoals de ervaringen in de Verenigde Staten aantonen, leiden patenten op 
zaden en toenemende marktconcentratie tot een drastische verhoging van 
de prijzen van zaden, beperkte keuze in zaaizaad.  Kleinere agrarische 
ondernemers worden steeds afhankelijker. Inmiddels zijn het ministerie 
van Justitie en de procureurs-generaal in verschillende Amerikaanse 
staten aan het onderzoeken of Monsanto  zijn marktpositie misbruikt om 
concurrenten uit de markt te drukken en prijzen van zaaizaad te 
verhogen. De coalitie van 'No Patents on Seeds' waarschuwt dat 
concentratie in de markt verder zal toenemen als het misbruik van het 
octrooirecht niet wordt gestopt. De coalitie wordt wereldwijd 
ondersteund door meer dan 200 organisaties waaronder A SEED Europe. De 
organisaties eisen een duidelijke verandering in beleid en praktijk van 
de octrooibureaus. Regeringen worden aangespoord om octrooiwetgeving te 
herzien om patenten op zaden, dieren en delen daarvan, uit te sluiten.

Recentelijk heeft A SEED Europe een brochure over de activiteiten van 
Monsanto in Nederland en de concentratie in de zaai- en plantgoedsector 
uitgebracht [3]. Daarnaast vraagt A SEED door middel van acties en 
informatiebijeenkomsten aandacht voor dit thema. [6]

A SEED Europe
Plantage Doklaan 12a
1018 CM Amsterdam
The Netherlands

tel. +31-(0)20-6682236

info op aseed.net
www.aseed.net[1] Kamerbrief en Rapport Veredelde zaken 20 april 2010: 
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640330&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=2000541
[2] Reactie Plantum NL 20 paril 2010: Biotechnologierichtlijn nu snel 
aanpassen - http://www.plantum.nl/nieuws.htm#20april2010
[3] Zie brochure Wie windt zaait zal storm oogsten - Over de 
monopolisering van zaaizaad downloaden via: 
http://www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=746&Itemid=1 
of bestellen via info op aseed.net of telefoon 020-6682236
[4] Oorspronkelijk persbericht No Patents on Seeds 27 april 2010: 
http://www.no-patents-on-seeds.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3&Itemid=28
[5] 
http://www.no-patents-on-seeds.org/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=28
[6]
Monsanto zoekt problemen: Octrooi-inspectie tijdens Kom inde Kas - 
http://www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=740&Itemid=1More information about the Duurzaamlijst mailing list