[Duurzaamlijst] Vrijdag info-avond zaadindustrie en patenten op zaden

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Di Apr 13 15:58:03 CEST 2010


Beste lezer, 

Komende vrijdagavond 16 april is er bij Omslag een 
informatiebijeenkomst over het wereldwijde verzet tegen 
gentech en het patenteren van zaden. 

Linda Coenen en Leen Nichols van de sectie Gentech, duurzame 
landbouw en voedselvoorziening van A SEED geven informatie 
over de wereldwijde campagne 'No Patents on Seeds'. 

Vrijdag 16 april 20.00 uur (koffie klaar vanaf 19.30) 
bij Omslag, Hoogstraat 301a, Eindhoven 

Gratis toegang, wel aanmelden via omslag op omslag.nl of 
040-2910295. 

Over de inhoud: 

De invloed van multinationals op de wereldwijde 
voedselproductie neemt snel toe. Ook de mondiale handel in 
zaaigoed laat dat duidelijk zien. Een steeds kleiner aantal 
gigabedrijven, aangevoerd door Monsanto, monopoliseert de 
zadenmarkt. Ondertussen wordt in Europa gewerkt aan nieuwe 
patenten op voedselgewassen, worden nieuwe genetisch 
gemanipuleerde gewassen toegelaten en staan er grote 
veranderingen in het landbouwbeleid op stapel. 

Tijdens deze informatie-avond zal A SEED de stand van 
zaken in Nederland en de rest van Europa uiteenzetten en 
ingaan op de consequenties die de huidige ontwikkelingen 
zullen hebben op de landbouw en voedselvoorziening. 

Een reactie kon natuurlijk niet uitblijven: er is een 
groeiende tegenbeweging van politieke acties en constructieve 
initiatieven voor zelfvoorziening van voedsel als 
gemeenschappelijke moestuinen en voedselkoöperaties. Ook 
daar zullen we een beeld van schetsen. 

A SEED Europe (Actie voor Solidariteit, Gelijkheid, Milieu 
en Diversiteit) is een internationale campagneorganisatie. 
Zij hecht belang aan het betrekken van jongeren in 
basisdemocratische activiteiten. A SEED Europe wil de 
structurele oorzaken van milieuproblemen en sociale 
onrechtvaardigheid aanpakken. 

Meer over deze info-avond: 
http://www.omslag.nl/nieuws.htm#00387 

Andere activiteiten bij Omslag: 

In de maand april is er geen filmavond, ivm koninginnedag. 
In de maand mei is het elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 
17.00 Theetuin bij Omslag. Meer over deze activiteiten op 
http://www.omslag.nl 

Misschien binnenkort tot ziens bij Omslag. 

Met vriendelijke groet, 

Omslag. 

Dick Verheul 

-- Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - 
omslag op omslag.nl - Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - 
040-2910295 - http://www.omslag.nl --


More information about the Duurzaamlijst mailing list