Beheerlinks van lijsten.ddh.nl maillijsten

Welkom!

Hieronder vind u een lijst van publieke Mailman maillijsten op lijsten.ddh.nl. Klik op een lijstnaam voor de configuratiepagina's van die lijst. Om voor een niet-publieke lijst naar de configuratiepagina te gaan voor beheerders opent u een URL vergelijkbaar als deze, maar dan met een '/' en de lijstnaam toegevoegd. Als u daartoe bevoegd bent kunt u ook een nieuwe maillijst aanmaken.

Algemene lijstinformatie is te vinden op de maillijst overzichtspagina.

(Voor vragen kunt u terecht bij mailman@ddh.nl.)

   
Lijst Omschrijving
Antikernenergie Lijst voor interne communicatie binnen de akb.
Duurzaamlijst Nieuws, aankondigingen, opinie en overleg rond duurzame ontwikkeling
Haagsevredeslijst Nieuws- en discussie-kanaal voor Haagse vredeszaken en -activisten.
Klimaat-energie Nieuws, aankondigingen en discussie over klimaat en energie
Midden-Oosten Nieuws, aankondigingen, opinie en overleg rond deze regio, incl. Israel/palestina, Afghanistan, Irak en Iran
Plenair Platform voor iedereen die betrokken is bij dDH
Vredeslijst Nieuws, aankondigingen, opinie en overleg rond 'oorlog en vrede'
Wereldcrisisnieuws Redactioneel nieuws over de 'nieuwe oorlog'
West-Sahara Nieuws en discussie over West-Sahara
Wtozip Verspreidingslijst WTO.ZIP Nieuwsbrief

Delivered by Mailman
version 2.1.15
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered